Tin mới

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc Khmer Tây Nam Bộ

(Mặt trận) -  Sáng 6/3, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ hiện nay”. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

  Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ được Đảng, Nhà nước rất quan tâm bằng nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đồng dân tộc Khmer được MTTQ Việt Nam chú trọng thực hiện nhằm hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, tôn giáo của bà con dân tộc Khmer.  

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài đã phân tích thực trạng, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá nhằm hoàn thiện, đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ.

Hội nghị đã được nghe các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đưa ra các quan điểm, phản biện vào nội dung nghiên cứu của đề tài; góp ý vào các nhóm giải pháp cụ thể về đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, ban Chủ nhiệm đề tài cần rà soát lại những tồn tại, hạn chế về hình thức, nội dung của đề tài, tìm ra nguyên nhân và hoàn chỉnh các nội dung đã được Hội đồng nghiệm thu góp ý.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ đưa ra nhiều hơn những nội dung, cách thức làm mới, trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, từ đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc Khmer Tây Nam Bộ.

Đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ hiện nay” được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá.

Tiến Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản