Tin mới

Nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 30/7, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2020.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị gồm có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020 gồm các nội dung về hướng dẫn thực hiện Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phát biểu quán triệt Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, Hội nghị là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng ngồi lại để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm để phục vụ cho công tác Mặt trận trong thời gian tới về thực hiện Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam, tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh các nội dung tập huấn tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, trước tình hình dịch Covid-19 quay trở lại nước ta và đang có diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam phải là cá nhân gương mẫu, nắm được kiến thức cần thiết cũng như nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Quán triệt các nội dung chính của Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tôn giáo trên cả nước đã tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, dừng hội nghị, lễ hội lớn tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, để thưc hiện tốt công tác tôn giáo, lực lượng làm công tác tôn giáo cần nắm vững kiến thức cơ bản về tôn giáo, những nét cơ bản về giáo lý của các tôn giáo cũng như giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng, vận động các chức sắc, chức việc, nhà thu hành.

Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có được kế hoạch tổ chức thật hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ và nhân dân, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó góp phần tạo được sự đổi mới và thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Về việc thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, tại Hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX giữ nguyên các nội dung, quy định đã ổn định và phù hợp trong quá trình hoạt động của MTTQ trong thời gian qua; sắp xếp lại nội dung, câu từ ở một số Điều trong Điều lệ cho khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời chọn lọc những vấn đề đã quy định tại Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 đã được thực hiện hiệu quả để bổ sung vào Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, qua hướng dẫn chi tiết thực hiện các nội dung trong Điều lệ đã được phổ biến tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có được sự tổng hợp, tiếp thu ý kiến, từ đó đảm bảo chất lượng cho việc triển khai Điều lệ trên thực tế.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản