Tin mới

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận trong tình hình mới

(Mặt trận) - Với mong muốn tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, sáng 12/10, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận (lớp 2, khóa VIII) năm 2020.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024 tại chùa Quán Sứ

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ khai giảng

Dự và chủ trì Lễ khai giảng có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và hơn 100 học viên đến từ các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận (lớp 2, khóa VIII) được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp, trọng tâm về đường lối chủ trương của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung, về công tác Mặt trận nói riêng và đi nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, thông qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận lần này, các học viên, báo cáo viên sẽ tăng cường sự tương tác, phối hợp thực hiện tốt mục đích, chương trình khóa học. Các báo cáo viên cần vận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn vốn có để chia sẻ, truyền đạt tới các học viên, đồng thời học viên tại khóa học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức và kỹ năng công tác để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn.

“Thực hiện tốt các nội dung được quán triệt tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận lần này là góp phần quan trọng vào việc tiếp thu mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, địa bàn dân cư, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.   

Quang cảnh Lễ khai giảng

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận (lớp 2, khóa VIII) sẽ diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 23/10 với 12 chuyên đề chính bao gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của MTTQ Việt Nam; Thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam – Lịch sử và Truyền thống; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Nghiệp vụ công tác Tuyên giáo của MTTQ Việt Nam; Công tác đối ngoại nhân dân và vận động, đoàn kết Người Việt Nam ở nước ngoài của UB MTTQ Việt Nam các cấp; MTTQ Việt Nam với công tác Dân tộc; Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Kỹ năng vận động và truyền thông trực tiếp; Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Công tác vận động quần chúng nhân dân thông quá các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản