Nâng cao nghiệp vụ cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 17/12, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp phòng và tài liệu bồi dưỡng chuyên viên MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì hội nghị.

Khẳng định vai trò cầu nối ngày càng chặt chẽ và gần gũi của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Theo đó, bộ tài liệu sẽ giúp cán bộ, chuyên viên MTTQ Việt Nam và bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ Việt Nam và các nhiệm vụ, giải pháp của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Với chương trình thiết thực, cụ thể, tài liệu cung cấp những thông tin cần thiết, góp phần giúp cán bộ Mặt trận nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và nghiệp vụ công tác Mặt trận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mình.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, việc nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng cán bộ Mặt trận hết sức quan trọng và có ý nghĩa thực tế, gắn liền với hoạt động Mặt trận, hướng đến đối tượng là cán bộ Mặt trận cấp phòng và cấp chuyên viên.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; đồng thời tiếp tục rà soát lại tên các chuyên đề sao cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Mặt trận hơn nữa. Với thái độ làm việc hết sức nghiêm túc, hai bộ tài liệu đã đáp ứng được những nội dung và yêu cầu đặt ra.

* Trước đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu và phê duyệt bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp vụ MTTQ Việt Nam và tài liệu bồi dưỡng cán bộ Mặt trận ở cấp cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản