Nâng cao trách nhiệm tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 30/12, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hệ thống hóa văn bản của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận”. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự và chủ trì Hội nghị.

Mặt trận các cấp cần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

'Cầu nối' giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi công, đảm bảo tiến độ công trình

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị. 

Báo cáo Hội đồng nghiệm thu, TS. Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài cho biết, sản phẩm nghiên cứu của đề tài là tập hệ thống hóa các văn bản, cần được in ấn, phát hành rộng rãi để giúp cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp có thể tra cứu, tham khảo, sử dụng trong các lĩnh vực hoạt động, cũng như giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác Mặt trận có thể tìm hiểu, tra cứu một cách thuận lợi, chính xác và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Đề tài đã được các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và tâm đắc về tính cấp thiết, những nội dung nghiên cứu nghiêm túc, có chiều sâu trong từng văn bản và đưa ra nhiều góp ý tâm huyết để nhóm nghiên cứu tham khảo và hoàn thiện đề tài, nhằm đảm bảo tính khả thi và nâng cao giá trị sử dụng từ sản phẩm của đề tài trong thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động của Ban Chủ nhiệm đề tài trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề tài.

Từ những ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu để hoàn thiện, bổ sung các nội dung, rà soát lại tổng thể các chính sách, quy định có liên quan thuộc lĩnh vực các ban, đơn vị phụ trách để đề xuất việc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam về tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá khách quan, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài loại xuất sắc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản