Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra

(Mặt trận) - Chiều ngày 22/9, Đoàn kiểm tra công tác dân chủ - pháp luật, khảo sát trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023: Tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và hỗ trợ cho người nghèo

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm và làm việc với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu kết luận tại buổi làm việc. 

Báo cáo kết quả kết quả thực hiện công tác dân chủ - pháp luật năm 2020, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, chính trị xã hội tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức phong phú. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh.

Công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được MTTQ các cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được trú trọng, các tổ hòa giải ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mỗi thành viên, chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã MTTQ thành phố và các cấp thực hiện tốt. Hiện nay, toàn thành phố có 83 Ban Thanh tra nhân dân với 630 thành viên; có 43 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 256 thành viên. Các ban đã phát huy vai trò tích cực hoạt động giám sát đối với các dự án, công trình được triển khai trên địa bàn, đặc biệt đối với các công trình ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn hệ thống. Cùng với đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hệ thống Mặt trận các cấp tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành.

Báo cáo công tác chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, ông Đinh Trung Trực cho biết, đến nay, có 9/9 quận, huyện trên địa bàn đã tổ chức xong sơ kết 5 năm thực hiện. Thành phố đang chuẩn bị và chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ để tiến hành hội nghị sơ kết.

Tại buổi là việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả thự hiện công tác dân chủ - pháp luật của TP Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới MTTQ các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm công tác vận động, nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra, cần tiếp tục và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực yêu cầu, công tác phản biện xã hội ở các cấp cơ sở cần chọn lọc nội dung để tập trung phản biện, không nên dàn trải quá nhiều nội dung, cụ thể cần tập trung vào những nội dung cốt lỏi mà nhân dân đang chú trọng quan tâm; Về hoạt động Ban Tư vấn cần lựa chọn nhân sự có kinh nghiệm, đủ tâm quyết, phẩm chất đạo đức. Phát huy vai trò chủ thể, chủ động tích cực trong công tác thực hiện giám sát phản biện xã hội; Cần nâng cao vai trò chủ trì trong việc phát động 3 cuộc vận động lớn; Tiếp tục nâng cao công tác tập huấn cho nhân sự làm công tác Mặt trận…

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều về công tác thực hiện dân chủ - pháp luật và khảo sát trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản