Tin mới

Người dân phải được ‘thụ hưởng’ trong thực hiện dân chủ cơ sở

(Mặt trận) - Chiều 15/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã tổ chức hội nghị để góp ý về Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 và kế hoạch kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024 tại chùa Quán Sứ

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh 

Đồng chủ trì Hội nghị có ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng; ông Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương thống nhất chọn năm 2021 là Năm đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Bởi đây là năm sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ được sự phân công của Chính phủ đã bắt đầu thực hiện dự án Luật thực hành dân chủ cơ sở. Theo dự kiến, có thể trình lần đầu tiên ra Quốc hội vào năm 2022.

Bà Trương Thị Mai mong muốn trong năm 2021, cùng với việc đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị khóa XI, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở sẽ gắn với việc triển khai các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trình bày dự thảo Hướng dẫn Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 và dự thảo Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Theo đó, Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, đó là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, các văn bản có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, QCDC ở cơ sở trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở địa bàn, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với phát huy trách nhiệm của từng thành viên phù hợp với nhiệm vụ chính trị được phân công. Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu…

Việc kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 được xây dựng với mục đích đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW và các văn bản pháp luật có liên quan. Trên cơ sở đó kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Đồng tình với nội dung 2 bản dự thảo Hướng dẫn Một số nhiệm vụ trọng tâm và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các đại biểu dự Hội nghị đều cho rằng, việc xây dựng hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra là rất cần thiết nhằm thực hiện tốt Năm đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở 2021. Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung hướng dẫn, tổ chức thực hiện hướng dẫn, thời gian kiểm tra, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên làm mất dân chủ cơ sở hoặc ban hành các văn bản làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh: VGP/Đình Nam  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện, hoàn thiện tiêu chí “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh tiêu chí “dân thụ hưởng”. Vì vậy, các cơ quan, ban cán sự Đảng, Chính phủ, bộ, ngành phải rà soát tổng thể lại chính sách thuế, bảo hiểm, các định hướng đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa... theo đúng định hướng chủ nghĩa xã hội, để người dân được thụ hưởng thành tựu phát triển.

Phó Thủ tướng nêu rõ cần xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên làm mất dân chủ cơ sở hoặc ban hành các văn bản làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định những người lợi dụng quy chế dân chủ, làm mất ổn định chính trị-xã hội.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Hướng dẫn đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền nhưng cần gắn với cơ chế tạo điều kiện để cho các tổ chức, hội hợp pháp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để hoạt động thuận lợi.

Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, các bộ, ngành rà soát lại toàn bộ văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng và văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thực hiện đầy đủ những nội dung liên quan đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung và thực hiện quy chế dân chủ nói riêng, trong đó chú trọng đến tiêu chí “nhân dân thụ hưởng”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản