Tin mới

Nhiều giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới

(Mặt trận) - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế”.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024 tại chùa Quán Sứ

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt nội dung Dự án, TS Tạ Văn Sỹ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án cho biết, thời gian qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã làm nên những thay đổi đáng kể trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội cần được quan tâm, giải quyết.

Trước yêu cầu đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được đổi mới, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQ Việt Nam ngày càng thể hiện rõ hơn về cơ chế và phương thức thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trong tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách chưa được kiện toàn đầy đủ, chưa phát huy được đội ngũ cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên cho các hoạt động,... Do vậy, việc điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế là rất cần thiết.

TS Tạ Văn Sỹ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam trình bày nội dung đề tài 

Qua quá trình nghiên cứu về lý luận, đánh giá thực trạng, nhóm nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp chung; nhóm giải pháp của MTTQ Việt Nam các cấp; nhóm giải pháp về đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ của Mặt trận; nhóm giải pháp về đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống Mặt trận,...

Trong đó các nhóm giải pháp chung bao gồm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận; đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo nên sự đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống chính trị, để MTTQ Việt Nam đủ điều kiện hoạt động.

Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nội dung nhóm nghiên cứu đã đề cập trong Dự án, khẳng định Dự án đã đánh giá thực trạng và đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Dự án, với hàm lượng cơ sở khoa học và thực tiễn cao. Ban Chủ nhiệm Dự án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình nghiên cứu để hoàn thiện Dự án.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ và nội dung cũng như phương thức hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Từ những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban Chủ nhiệm Dự án cần tiếp thu nghiêm túc để khắc phục những bất cập, hạn chế, hoàn thiện và bổ sung các nội dung nghiên cứu của Dự án, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản