Tin mới

Những “băn khoăn” của cử tri đối với các ứng cử viên phải được trả lời rõ

(Mặt trận) - Kết thúc Hội nghị Hiệp thương lần 2, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thông qua danh sách sơ bộ 205 người ứng Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở khối các cơ quan Trung ương. Sau hội nghị Hiệp thương lần 2 sẽ là Hội nghị cử tri ở nơi cư trú. Những người ứng cử sẽ về khu dân cư để lắng nghe ý kiến nhận xét của nhân dân.

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Lễ dâng hương xúc động của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực 

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định: Từ nay đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều phải thông tin minh bạch, nhất là các vấn đề “băn khoăn” của cử tri đối với các ứng cử viên đều phải được trả lời rõ.

PV: Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã thông qua danh sách sơ bộ những người ở các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV. Ông có thể đánh giá những kết quả cụ thể tại Hội nghị này?

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, đi vào những nội dung trọng tâm theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử. Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng Đoàn Chủ tịch đã thảo luận những nội dung liên quan đến danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Đặc biệt là chất lượng và tiêu chuẩn của những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Từ những ý kiến thảo luận, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐHQH khóa XV để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương.

Qua việc Đoàn Chủ tịch tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai có thể khẳng định, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV đã thực hiện đúng các quy trình tổ chức hội nghị nơi công tác và có biên bản gửi về, có nhận xét, thể hiện sự tín nhiệm rất cao. Những nội dung thỏa thuận để thống nhất cũng được phản ánh đầy đủ. Ngay sau hội nghị này, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có báo cáo chi tiết gửi các cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

PV: Tại vòng hiệp thương lần hai này, vấn đề chất lượng và tiêu chuẩn của những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH rất được quan tâm. Qua danh sách sơ bộ những người ứng cử được thông qua, ông có nhận định gì về năng lực, trình độ của ứng cử viên Quốc hội khóa XV?

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Các ứng cử viên được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn và quy định của Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội và trên cơ sở Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị liên quan đến công tác bầu cử.

Cụ thể ngoài 5 tiêu chuẩn theo quy định của luật như: trung thành với Tổ quốc, đất nước, Hiến pháp; các điều kiện về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sức khỏe, khả năng, điều kiện hoạt động, giữ mối liên hệ với cử tri cũng nhấn mạnh việc các đại biểu phải có bản lĩnh, dám nói. Những nội dung như người được giới thiệu ứng cử phải gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật cũng được đề cập.

Trong danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV các tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản bảo đảm. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu tài liệu, hồ sơ cũng thấy có một số nội dung cần phải nghiên cứu kỹ, đặc biệt, những nội dung liên quan đến đại biểu chuyên trách.

Ngay tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các ý kiến trong Đoàn Chủ tịch đều bày tỏ sự đồng tình rất cao là cần tăng đại biểu chuyên trách để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đặt ra yêu cầu đối với đại biểu chuyên trách phải có đủ tâm, đủ tầm.

Trên cơ sở những vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đặt ra, sau hội Hiệp thương lần 2, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để trả lời rõ những nội dung này. Yêu cầu đặt ra là từ nay tới khi tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tất cả các vấn đề còn “trăn trở” đối với các ứng cử viên đều phải được làm rõ.

PV: Sau hội nghị hiệp thương lần 2 sẽ là Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có kế hoạch cụ thể gì để tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư?

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần 2, theo quy định Ủy ban MTTQ các địa phương phải phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với các ứng viên nơi họ cư trú.

Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của UBTƯ MTTQ Việt Nam về bầu cử.

Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người được giới thiệu ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Để tổ chức tốt các hội nghị này, Mặt trận các địa phương phải có kế hoạch thật cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người được giới thiệu ứng cử về khu dân cư của mình để lắng nghe ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú.

PV: Với trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam có giám sát quá trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, thưa ông?

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Từ nay đến hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội có một lịch trình giám sát.  Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có chương trình giám sát đối công tác bầu cử.

Theo kế hoạch, đợt giám sát 1 được triển khai từ ngày 15/3 đến 13/4.  Trong đợt 1 này, các đoàn giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, những vi phạm về bầu cử (nếu có); đồng thời có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Trong công tác giám sát, phải có sự giám sát của người dân cùng các kênh thông tin khác như truyền thông, báo chí để nếu có vấn đề gì người dân còn “băn khoăn” về người được giới thiệu ứng cử thì phải được làm rõ.

Về phía Ủy ban bầu cử các cấp phải có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến và trả lời những vấn đề mà cử tri và người dân nêu ra. Nếu đến mức có khiếu nại hoặc tố cáo sẽ giải quyết theo trình tự quy định của luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những người ứng.

PV: Xin cảm ơn ông!.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản