Tin mới

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

(Mặt trận) - Chiều 8/4, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia với 93,54% ĐBQH có mặt tán thành.

Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/10/2021 - 31/10/2021)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Cần khen thưởng cả những xã khó khăn mà tiêu biểu từng lĩnh vực

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Vinh. 

Theo Nghị quyết được thông qua, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước.

Các Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản