Phát huy các mô hình giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) - Ngày 24/6, Đoàn công tác của UBƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ về kết quả triển khai thực hiện các dự án, chương trình do Trung ương hỗ trợ; triển khai dự án giảm nghèo tại địa phương và việc thu hồi, luân chuyển kinh phí của dự án.

Những đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục có nhiều đột phá trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang 

Tại tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2019, Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo tại xã Kim Quan (huyện Yên Sơn) được MTTQ tỉnh hỗ trợ triển khai cho 23 hộ nghèo, cận nghèo của xã được thụ hưởng với tổng kinh phí thực hiện gần 400 triệu đồng. Việc thực hiện dự án đã được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm công khai, dân chủ, có hiệu quả; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hiện nay, MTTQ tỉnh đang tiếp tục triển khai, thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; triển khai nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở năm 2020 tại xã Kiên Đài (huyện Chiêm Hóa) và xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn).

“Mong rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ để MTTQ tỉnh sớm triển khai xây dựng Dự án phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo tại xã Kiên Đài (huyện Chiêm Hóa). Để làm tốt việc này, UB MTTQ tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội, các địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân thực hiện mục tiêu thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, ông Nguyễn Hưng Vượng chia sẻ.

Tại tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Chí Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết, tại thời điểm thực hiện dự án, tỉnh Phú Thọ còn 35.247 hộ nghèo; hộ cận nghèo còn 29.510 hộ. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn  2016 – 2020, để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, việc tiếp tuc đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, gắn với tạo việc làm, đa dạng các hình thức sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả là việc làm cần thiết. Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức khảo sát, nghiên cứu địa bàn các xã, huyện và các mô hình giảm nghèo, từ đó quyết định lưa chọn địa bàn xã Nga Sơn, huyện Cẩm Khê để thưc hiện nhân rộng mô hình.

Trong quá trình khảo sát, xây dựng dự án, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã lựa chọn và xây dựng phương án triển khai theo hình thức trao quyền chủ động cho hộ dân lựa chọn bò giống. Ban chỉ đao dự án tỉnh thành lập đoàn thẩm định, nghiệm thu trước khi ký kết hợp đồng sau đó mới giao bò. Việc bầu chọn được tổ chức công khai tại cuộc họp của KDC dưới sự giám sát của chính quyền xã.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh  ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực của MTTQ các cấp trong tỉnh đối với công tác giảm nghèo. Đặc biệt là sự chủ động của UB MTTQ tỉnh trong việc thực hiện dự án sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.  

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, MTTQ các cấp trong tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ tiếp tục quản lý tốt các dự án, chương trình hỗ trợ nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chương trình, dự án mang lại. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản