Tin mới

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân

(Mặt trận) - Chiều 2/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học "Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới".

Báo cáo chính trị cần đề cập tới những vấn đề nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, lo lắng trong thời gian qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài, ThS Nguyễn Anh Đức - Chủ nhiệm Đề tài cho biết, trong suốt quá trình tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta, MTTQ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả chung về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng. Vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân là rất quan trọng.

Để đáp ứng những yêu cầu mà Đảng, Nhà nước đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam nói riêng, cần có những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá để đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đề tài đã nêu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam, đánh giá thực trạng hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Đức trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài. 

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, đóng góp ý kiến phản biện đối với nội dung nghiên cứu của Đề tài. Đa số đại biểu đánh giá cao về hình thức và nội dung của Đề tài, ghi nhận giá trị lý luận và thực tiễn của Đề tài về công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, một số điểm cần được làm rõ, tránh trùng lặp và cần nhấn mạnh thêm về nội dung trọng tâm trong hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, sau thời kỳ đổi mới, chủ trương đối ngoại rộng mở được đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI. Đặc biệt tại Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện của nước ta.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, xuất phát từ quan điểm của Đảng, nhóm nghiên cứu Đề tài đã khắc phục khó khăn, bám sát đề cương thực hiện, tích cực triển khai nghiên cứu Đề tài công phu, toàn diện và có giá trị thực tiễn cao.

Từ những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban Chủ nhiệm Đề tài cần tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ và có giải trình làm rõ các ý kiến nhận xét, đánh giá, đặc biệt là các ý kiến phản biện quan trọng được nêu tại Hội nghị; đồng thời chỉnh sửa nội dung câu chữ, hoàn thiện, sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo khoa học hơn, tập trung đánh giá sâu rộng hơn về chất lượng, hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, chỉ ra những kết quả đạt được, tìm ra tồn tại hạn chế, nguyên nhân và từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản