Tin mới

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên

(Mặt trận) - Ngày 27/7, tại Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tham dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm quan một số hiện vật sưu tầm của Bảo tàng MTTQ Việt Nam trước thềm Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học UBTƯ MTTQ Việt Nam (Trung tâm) đã xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt của Chi bộ.

Đặc biệt, năm 2020, Đảng bộ đã xếp loại Chi bộ Trung tâm là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Trong đó, 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2021, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, thành công của nhiệm kỳ vừa qua thể hiện tinh thần trách nhiệm mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đã luôn đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Chi bộ Trung tâm đã làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp, cán bộ Mặt trận chuyên trách,... công tác bồi dưỡng cán bộ ngày càng bài bản, khoa học.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học đã được Trung tâm triển khai hiệu quả, thể hiện qua nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, với nội dung được tổng kết từ lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận. Công tác bảo tàng cũng được đẩy mạnh công tác thông qua việc sưu tầm hiện vật của Mặt trận qua các thời kỳ, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong từng giai đoạn của đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trung tâm có nhiều điển hình tiêu biểu, duy trì đảm bảo sinh hoạt theo quy định, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của Trung tâm, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Mỗi đảng viên đã thể hiện sự đồng lòng, thống nhất về mục tiêu, phương hướng để xây dựng Chi bộ Trung tâm vững mạnh, đóng góp chung cho sự phát triển của Trung tâm trong tương lai”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Đại hội tiến thành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ sắp tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Chi bộ Trung tâm cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong đó, Chi bộ Trung tâm tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội đồng khoa học về công tác quản lý, nghiên cứu khoa học của Cơ quan theo hướng nề nếp và bài bản hơn, đề ra các giải pháp khoa học định hướng cho hoạt động Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đảng viên tham dự tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Ông Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản