Tin mới

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Sáng ngày 28/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

 Quang cảnh cuộc làm việc

“Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, sự biến động tình hình thế giới và khu vực, song dưới sự lãnh đạo trực tiêp của Tỉnh uỷ, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các mục tiêu Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức gần 7.000 đợt nắm tình hình và 756 hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc đồng bào dân tộc, tôn giáo ở cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong các dịp lễ, tết, lễ trọng của các tôn giáo; phối hợp tổ chức 155 hội nghị, tọa đàm, buổi gặp mặt, biểu dương 4.268 cá nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số; Hưởng ứng phong trào thi đua “Lào Cai chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì và phối hợp tổ chức, phát động nhiều chương trình hỗ trợ, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo.

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc làm việc 

Hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Đề án số 15 ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020 - 2025”. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng và chủ trì giám sát, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được mở rộng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và ngoại giao của nhà nước. MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành và các tổ chức thành viên ở cơ sở tổ chức được 670 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân qua đó đã lồng ghép gắn với công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia’’... Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong thực hiệncông tác quốc phòng-an ninh ở địa phương; đẩy mạnh triển khai các phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong Nhân dân vùng biên giới.

 Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc làm việc

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 15-16/7/2024 với tiêu đề “Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 95% cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận các cấp trong Tỉnh sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động Mặt trận; 100% Ban công tác Mặt trận khu dân cư ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền, nắm, tiếp nhận, phản ánh tình hình nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành vận động, ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện xây dựng nhà góp phần quan trọng vào nhiệm vụ của tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 04 nội dung; mỗi tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giám sát ít nhất 03 nội dung; MTTQ cấp huyện giám sát ít nhất 2 nội dung trở lên…

Về cơ cấu nhân sự, dự kiến Đại hội sẽ hiệp thương cử 85 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 với thành phần, cơ cấu kết hợp đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó, tỷ lệ tái cử chiếm 60%; tỷ lệ tham gia lần đầu chiếm 40%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 27,05%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 42,35%; Tôn giáo chiếm 3,5%; tỷ lệ nữ chiếm 36,11%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 7 vị gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc làm việc

Tăng cường vai trò Mặt trận và các tổ chức thành viên để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời đề nghị, trên cơ sở tổng hợp, góp ý từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp thu, hoàn thiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với chương trình Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị chương trình cần bố trí phù hợp, xúc tích, đảm bảo thời lượng, thời gian; tham luận tại Đại hội cần mang bản sắc và đặc trưng của tỉnh; đồng thời, việc chia tổ thảo luận theo từng chủ đề cần phát huy mạnh mẽ ý kiến góp ý của đại biểu để góp phần hoàn thiện nội dung chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tại cuộc làm việc 

Gợi mở Báo cáo chính trị trình Đại hội cần được rà soát, bổ sung số liệu minh họa để làm rõ hơn kết quả điển hình, nổi bật của cả nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho rằng, đối với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029, cần bổ sung thêm việc triển khai 7 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng lưu ý cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ nhân dân thông qua việc nghiên cứu 10 nhóm chuyên đề về giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền mà UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai. Cùng với đó cần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc tăng cường vai trò Mặt trận và các tổ chức thành viên ở địa phương, cơ sở trong củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị cần phải lựa chọn cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ đó lựa chọn những người tâm huyết đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản