Tin mới

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

(Mặt trận) - Chiều ngày 3/8, đoàn khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X và nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX do ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

 Quang cảnh cuộc làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQVN tỉnh và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX và đạt được kết quả toàn diện, nổi bật.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được Mặt trận các cấp đổi mới, phong phú về nội dung, hình thức. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai theo hướng phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vai trò chủ trì của MTTQVN, lấy địa bàn khu dân cư là nơi diễn ra các hoạt động chủ yếu của Mặt trận các cấp.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động được Mặt trận các cấp quan tâm làm tốt.

Qua quá trình thực hiện Điều lệ MTTQVN khóa IX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị bổ sung một số nội dung, như: Cần cụ thể hóa vai trò, vị trí của MTTQVN là “bộ phận của hệ thống chính trị”; đưa vào điều lệ tiêu chuẩn chung của ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp; cụ thể hóa hoạt động giám sát và phản biện xã hội…

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế về vấn đề nhân sự, tinh giảm biên chế, cắt giảm vị trí việc làm, kinh phí hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian qua.

Các đại biểu đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành sớm sửa đổi Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, ngày 28/5/2014 để có quy định hỗ trợ sinh hoạt phí cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Bởi hiện nay, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã chưa được hỗ trợ; đồng thời đề nghị nâng mức sinh hoạt phí, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong tình hình hiện nay. Hoạt động giám sát phản biện của Mặt trận cơ sở còn gặp khó khăn…

Về nội dung sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Mặt trận tỉnh Quảng Bình kiến nghị cần phải bổ sung thêm nội dung cụ thể hoạt động giám sát và phản biện vì trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chương 5, chương 6 quy định hoạt động giám sát và hoạt động phản biện xã hội. Đồng thời bổ sung vào Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX tiêu chuẩn chung của Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Thường trực; kiến nghị sửa đổi nâng nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận từ hai năm rưỡi lên 5 năm để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội MTTQ các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ phát biểu tại cuộc làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí và những kết quả hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp trong tỉnh thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh có được thành công này là nhờ vào sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền tỉnh trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ mong muốn thời gian tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cho buổi làm việc của đoàn khảo sát và những kiến nghị, đề xuất rất cần thiết, xác đáng của Mặt trận các cấp trong tỉnh, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X để chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, xây dựng chương trình hành động, công tác nhân sự, xây dựng MTTQVN xứng tầm vị thế, vai trò mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy yêu cầu các thành viên đoàn khảo sát tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình để bổ sung, hoàn thiện văn kiện cũng như chương trình hành động khóa X và sửa đổi Điều lệ MTTQVN khóa IX.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản