Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị góp ý kiến một số nội dung trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Ngày 8/9, tại Hòa Bình, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý kiến một số nội dung trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).  Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hoạt động giám sát của nhân dân

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao và phát động chương trình “Việt Nam chiến thắng bệnh lao”

 

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đánh giá đề dẫn tại hội nghị, Luật Đất đai năm 2013 đã tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết. Hiện nay, dự án luật được công khai để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi qua đó, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực thi Luật Đất đai năm 2013 từ thực tế tại địa phương. Các vụ khiếu kiện chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai; một số quy định còn sơ hở, chồng chéo nhiều quy định pháp luật; việc phân cấp chưa được cụ thể…

Nhất trí cao việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, các đại biểu tập trung góp ý một số vấn đề nêu trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Việc thể chế những điểm mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về đất đai; sự tương thích của luật với các luật khác liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo. Quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai tại chương II của dự thảo luật; bổ sung, làm rõ quy định về quyền của chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Các ý kiến tại Hội nghị cũng đề nghị, hoàn thiện quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Làm rõ tiêu chí giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về thu hồi, trưng dụng đất nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm khiếu nại; Hoàn thiện các quy định về bồi thường, tái định cư để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người bị thu hồi đất. Quy định về tài chính đất đai, giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cụ thể hóa vai trò của MTTQ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận các ý kiến góp ý, giao bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ để chuẩn bị cho hội nghị phản biện của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản