Tin mới

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc tại Đà Nẵng

(Mặt trận) - Chiều 22/7, Đoàn kiểm tra, khảo sát về thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Tùng. 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tại buổi làm việc, sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 được ban hành, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thi hành và hướng dẫn Mặt trận các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Việc triển khai Luật  gắn với  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là  Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá IX "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác.

Căn cứ Điều 4 của Luật, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo 100%  cấp ủy trực thuộc cử đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ cùng cấp; chỉ đạo phê duyệt chương trình giám sát chuyên đề và tạo điều kiện cho công tác phản biện của Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội của TP hằng năm.

Đảng bộ Đà Nẵng không ngừng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của MTTQ các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế và mong đợi của nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, đánh giá cao hiệu quả 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, một trong các nhiệm vụ trong tâm của Đoàn kiểm tra, khảo sát về thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 tại Đà Nẵng lần này là nhằm phát huy hơn nữa các nội dung đã đạt được, rà soát lại những mặt còn hạn chế để thực hiện Luật tốt hơn.

Phó Chủ tịch đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục quan tâm xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân thông qua tổ chức Mặt trận và các đoàn thể xã hội; chú trọng bố trí cán bộ đủ năng lực, đủ tài đức cho công tác Mặt trận.

Mặt trận các cấp của Đà Nẵng cần chú trọng, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân cũng như  xây dựng đội ngũ cán bộ  Mặt trận cốt cán đủ tài, đức cho hệ thống chính trị cơ sở

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực và Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra, khảo sát  5 năm  thi hành Luật MTTQ Việt Nam tại  quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản