Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu năm 2022

(Mặt trận) - Ngày 10/12, tại tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang-đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ trì Hội nghị.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Vì một Việt Nam xanh và xây dựng hệ sinh thái tài năng số tại Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham dự Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” năm 2023

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua gồm: Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long.

Đổi mới hoạt động theo hướng có hiệu quả, thực chất và gắn với tình hình thực tế tại địa phương

Báo cáo kết quả triển khai các chương trình hành động năm 2022 của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu nêu rõ, trong năm 2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, nhằm góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Theo đó, Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng nhân rộng nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước....

Quang cảnh Hội nghị 

Việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao về chất lượng và đổi mới trong nội dung và hình thức tổ chức. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được từng khu dân cư vận dụng sáng tạo, sát với tình hình thực tế của địa phương. MTTQ các cấp đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các hoạt động tương trợ, từ thiện, hiến đất, góp tiền, ngày công, nhiều công trình kiến trúc, cây trồng.... góp phần cùng địa phương xây dựng khu dân cư văn hóa, phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Số liệu thống kê cho thấy, đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang có 131/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; tỉnh Trà Vinh có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị, có 4 đơn vị đạt chuẩn huyện nông thôn mới và 2 đơn vị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Bến Tre toàn tỉnh có 80/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 08/08 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Đồng Tháp có 115 xã nông thôn mới (trong đó có 10 xã nông thôn mới nâng cao), 5 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ và đạt danh hiệu nông thôn mới; duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như: Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, Không gian đại đoàn kết, “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”;…

 
Đại biểu tham dự Hội nghị 

Hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục được MTTQ Việt Nam các tỉnh tích cực vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài khu vực đã hỗ trợ, vận động trên 392 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.185 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 167 tỷ đồng. Đặc biệt, trong hoạt động của Cụm bắc sông Hậu năm 2022, các tỉnh trong Cụm đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật dịp lễ, Tết; phối hợp triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong hoạt động giám sát, MTTQ các cấp tỉnh Tiền Giang chủ trì giám sát 1.093 cuộc, phối hợp giám sát 807 cuộc; tỉnh Trà Vinh tổ chức giám sát 36 chuyên đề, tham gia giám sát 37 cuộc; tỉnh Bến Tre giám sát 8 cuộc, cấp huyện, cấp xã đã tổ chức giám sát được 342 cuộc và tham gia giám sát 417 cuộc; tỉnh Đồng Tháp giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và vụ việc khiếu nại của công dân phức tạp, kéo dài, tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và đổi mới công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tỉnh Long An giám sát 6 nội dung, 08/15 đơn vị cấp huyện giám sát chuyên đề đối với đảng viên là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; tỉnh Vĩnh Long chủ trì giám sát được 525 cuộc với 298 nội dung, tham gia giám sát với các ngành được 462 cuộc với 276 nội dung…

Từ những kết quả đạt được, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận nhằm nêu bật những nét mới, những kinh nghiệm hay, các làm sáng tạo, các mô hình, điển hình tiêu biểu và chỉ ra tồn tại hạn chế, nguyên nhân và có nhiều kiến nghị đề xuất trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác MTTQ trong năm 2023.

Quan tâm động viên, hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao cờ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Sông Hậu đã tích cực, chủ động phối hợp có hiệu quả với chính quyền và các ngành chức năng triển khai thực hiện toàn diện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng kế hoạch đã đề ra; đồng thời khẳng định nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng nhân rộng nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của các tỉnh trong Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tập trung nghiên cứu và đưa ra cách làm mới trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở.

Cùng với đó cần công khai, minh bạch trong việc phân bổ các nguồn lực tiếp nhận ủng hộ để mỗi hộ nghèo, mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Từ đó huy động thêm nhiều nguồn lực để mỗi hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Quý Mão 2023 trong không khí an vui.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhận quà lưu niệm của Cụm thi đua

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị MTTQ các cấp cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó, lựa chọn những nội dung giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm để triển khai, đặc biệt là những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân; Thực hiện công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội; đồng thời theo dõi sát sao, thường xuyên đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của MTTQ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; quan tâm đến công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đối với công tác cán bộ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cấp cơ sở; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chính sách động viên, hỗ trợ để cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở yên tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống gia đình để tiếp tục công tác, cống hiến.

Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm cần tiếp tục quan tâm việc Thực hiện Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét thành tích nổi bật của các tỉnh trong cụm năm 2022 để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét; đồng thời suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản