Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam lần thứ IX

(Mặt trận) - Ngày 8/10, tại Hà Nội, Hội Châm cứu Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu tại Đại hội.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024 tại chùa Quán Sứ

 Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2016 – 2022 vừa qua, Hội Châm cứu Việt Nam đã không ngừng nỗ lực học tập, thực hiện đường lối hiện đại hóa, xã hội hóa khám, chữa bệnh bằng phương pháp Châm cứu, đẩy mạnh phương pháp Châm cứu với các hình thức không dùng thuốc khác, mở ra một hướng đi mới trong việc mở rộng phạm vi y học nước nhà.

Hội Châm cứu Việt Nam các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh việc khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em tàn tật; điều trị khám chữa bệnh bằng châm cứu và xoa bóp bấm huyệt và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác, triển khai mạnh mẽ ở tuyến cơ sở, xã phường vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo.

Là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam luôn chú trọng tuyên truyền đến hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội, nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thi đua hoàn thành cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Châm cứu Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời khẳng định, với đặc điểm là một Hội xã hội - nghề nghiệp, tự chủ về kinh phí hoạt động, trong 6 năm qua, cán bộ, hội viên của Hội không ngừng nỗ lực thực hiện phương châm hiện đại hóa, xã hội hóa, khám, chữa bệnh bằng phương pháp Châm cứu, chủ động tổ chức thực hiện được một khối lượng công việc tương lớn, có hiệu quả trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân; tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc kế thừa, nghiên cứu phát triển nền Châm cứu y học cổ truyền Việt Nam.

“Hoạt động của Hội đã thực sự góp phần quan trọng trong việc kế thừa, bảo tồn, nghiên cứu phát triển Châm cứu, các phương pháp của y học cổ truyền không dùng thuốc khác, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu với Y học hiện đại nâng cao hiệu quả công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân, đóng góp thiết thực vào công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn cho Hội Châm cứu Việt Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Đại hội XIII của Đảng xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, với trách nhiệm là thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương, Hội cần phải tích cực góp phần vào việc xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Châm cứu Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu sắc Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các cấp Hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào chương trình công tác toàn khóa; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, quyền được thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp của hội viên các cấp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX của Hội được thông qua.

Cùng với đó cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao phẩm chất “Y đức” của người bác sĩ, lương y,... Tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở nơi cư trú; phát huy trách nhiệm là người gương mẫu chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời bằng chính sự nêu gương của mình và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân làm theo, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh đoàn kết ở ngay từng cơ sở Hội.

 
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc Hội Châm cứu Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, Hội Châm cứu Việt Nam cần tăng cường vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; cổ vũ hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tích cực, hăng hái thi đua học tập, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, phát huy hết tài năng, sáng kiến vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành vượt qua những khó khăn thách thức, nhất là những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, tạo đà tăng trưởng kinh tế vững chắc, cải thiện, nâng cao chất lượng toàn diện đời sống của hội viên.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng, với những kinh nghiệm và kết quả hoạt động của Hội Châm cứu Việt Nam trong những năm qua, Hội sẽ kế thừa và phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trao tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn; tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc Hội Châm cứu Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Chấp hành Hội Châm cứu Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Châm cứu Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. PGS.TS Nguyễn Bá Quang được bầu làm Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản