Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Cần Thơ

(Mặt trận) - Chiều 12/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 (gọi tắt là Ngày hội). Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

 Quang cảnh Hội nghị

Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội trên địa bàn  Cần Thơ đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tiếp tục động viên các giới, các tầng lớp nhân dân tích cực chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…

Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò chủ thể của nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như sự phát triển của địa phương. Nhân dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 76.000m2 đất, hoa màu, cây trái. Vận động nhân dân tham gia xây dựng mới và sửa chữa 2.455 cây cầu, 36.887 mét đường giao thông; nạo vét 42.045 mét kênh mương với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; lắp đặt hơn 55.000 bóng đèn chiếu sáng; xây mới trên 10.800 cột cờ, làm mới 18.600 mét hàng rào; trồng khoảng 220.000 cây xanh các loại, xây dựng 570 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ đó, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, nâng chất đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VIệt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự hội nghị

Mặt trận các cấp đã huy động và trích Quỹ “Vì người nghèo” trao tặng 964.821 suất quà cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 337 tỷ đồng. Nhân dịp tổ chức Ngày hội, các địa phương đã xây dựng trao tặng 1.128 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 50 tỷ đồng; sửa chữa 609 căn nhà với trị giá trên 12 tỷ đồng.

Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống… Qua kết quả thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đến cuối năm 2022 còn 0,52%.

Trong 20 năm qua, thông qua Ngày hội đã có 41.024 lượt đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền, ý kiến tham gia xây dựng nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, ý kiến xây dựng đời sống văn hóa và bảo tồn các giá trị văn hóa.

Tại Ngày hội, nhân dân được nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, dân chủ đưa ra các ý kiến, các vấn đề cần chung tay góp sức để xây dựng cộng đồng dân cư. Đồng thời, nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, góp phần giúp Đảng gắn bó, gần gũi với Nhân dân, lãnh đạo và chăm lo tốt hơn cho cuộc sống nhân dân.

Nhân dịp Ngày hội tại các khu dân cư, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp thành phố đã biểu dương, khen thưởng 34.139 tập thể và 70.396 cá nhân/hộ gia đình tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương, số hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội là 35.439 lượt.

 Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những điểm sáng trong công tác Mặt trận của TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao sự quan tâm, sát sao của lãnh đạo TP Cần Thơ đối với việc tổ chức Ngày hội như việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hàng năm đều phân công các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, Sở, Ngành về dự Ngày hội; chỉ đạo các cấp chính quyền tạo điều kiện, bố trí các nguồn lực, kinh phí để tổ chức Ngày hội.... Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, cố gắng, nỗ lực của MTTQ các cấp thành phố, đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Ngày hội có hiệu quả, đổi mới ngày hội phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi ý một số nội dung, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ hướng dẫn MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục quan tâm trong công tác tổ chức Ngày hội giai đoạn tiếp theo: Môt là, tiếp tục tham mưu giúp Thường trực thành uỷ và các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, chủ động tham gia, góp phần làm cho Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trở thành hoạt động nền nếp, đa dạng và sinh động và hấp dẫn tại các địa phương, cơ sở trong toàn thành phố.

Hai là, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố bám sát tình hình và điều kiện của từng địa bàn, chủ động đề xuất giải pháp đổi mới, lựa chọn chủ đề hằng năm phù hợp để Ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng, tạo động lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn các mô hình, cách thức tổ chức Ngày hội của từng địa bàn, khu vực, tham khảo kinh nghiệm các địa phương trong cả nước. Hàng năm xây dựng kế hoạch, thí điểm tổ chức Ngày hội trên những địa bàn có tính chất đặc thù, đồng thời hướng dẫn, phổ biến cách thức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở từng địa bàn dân cư cho phù hợp để tạo cơ hội cho tất cả các tầng lớp nhân dân có điều kiện cùng tham gia Ngày hội. Qua đó tăng cường, củng cố tình đoàn kết của cư dân trên địa bàn.

Ba là, MTTQ Việt Nam các cấp cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nội dung, lựa chọn phương thức tổ chức Ngày hội; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên ở cơ sở; đa dạng hình thức huy động nguồn lực hỗ trợ cho các khu dân cư để tổ chức Ngày hội. Chú trọng phát hiện, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, các mô hình hữu ích cho cộng đồng... làm cơ sở thu hút, tập hợp và phát huy các giá trị trong tổ chức Ngày hội tại địa phương.

 Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân
 Ông Nguyễn Trung nhân trao bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho đại diện các tập thể.

Nhân dịp này, 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được trao học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký tặng Bằng khen cho 70 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ký tặng Bằng khen cho 28 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản