Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Tọa đàm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”

(Mặt trận) - Để chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, ngày 12/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”.

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Tọa đàm 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm.

Tham gia Tọa đàm còn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại tọa đàm

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và tập trung làm rõ các nhóm nội dung về: Thể chế hóa các nguyên tắc chung về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; Mối quan hệ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng; giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng - thực trạng và giải pháp; Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo; Giải pháp thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Tọa đàm

Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, thay mặt 2 cơ quan đồng chủ trì Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Tọa đàm đã thu được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính lý luận và thực tiễn cao. Nhiều ý kiến đã làm rõ những khái niệm, nội hàm của lãnh đạo, cầm quyền để từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện. “Ban Tổ chức Tọa đàm sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện tốt nhất Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản