Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát tình hình thực hiện các chính sách về tài chính trong hệ thống MTTQ tỉnh Lào Cai

(Mặt trận) - Ngày 1/6, Đoàn khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện các Quy định, chính sách về tài chính trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Quang cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã báo cáo với Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; Tình hình thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; Tình hình thực hiện một số quy định về tài chính trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo Thông tư số 337/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội.

Từ kết quả thực hiện các quy định, chính sách về tài chính trong hệ thống MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc như việc thực hiện hỗ trợ đối với Ủy viên Ủy ban cấp tỉnh còn thấp; Mức hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn mới chỉ thực hiện cho lãnh đạo còn các thành viên chưa được hỗ trợ cho nên vẫn chưa khuyến khích, tạo động lực trong hoạt động tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ các cấp. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban tư vấn cấp huyện, cấp xã không có, do vậy rất khó khăn và ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tư vấn, giám sát, phản biện chính sách tại cơ sở.

Trước thực tế đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đề nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí cho ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện, đồng thời quy định mức hỗ trợ theo hệ số theo lương tối thiểu, không nên áp dụng định mức tiền cố định như hiện nay; đề nghị có chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã, đây là đối tượng hết sức quan trọng trong việc tham gia trực tiếp các hoạt động công tác Mặt trận, tuyên truyền, vận động, nắm bắt và phản ánh tư tưởng nhân dân ở cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị có chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho đối tượng là các ủy viên, thành viên Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, ban tư vấn cấp huyện; đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị Bộ tài chính nâng mức kinh phí chi bồi dưỡng cho thành viên đoàn giám sát, tăng mức chi viết báo cáo kết quả giám sát…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai khi ban hành các Nghị quyết kịp thời để hỗ trợ kinh phí  đối với ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lãnh đạo Hội đồng tư vấn, hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đồng thời có văn bản hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với UBND cùng cấp để tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng đối với đối tượng Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, thị xã và thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, việc hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm, động viên về mặt tinh thần cũng như hỗ trợ một phần kinh phí trong quá trình hoạt động công tác của các cá nhân ủy viên và quan trọng hơn đó là các đối tượng được hưởng chế độ này chủ yếu là người tiêu biểu, người uy tín trong các dân tộc, tôn giáo do đó đây cũng là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao vai trò, vị trí và tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi cá nhân

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả các Quy định, chính sách về tài chính trong hệ thống Mặt trận từ đó tạo động lực cho những người là Ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn... bởi đây là đối tượng hết sức quan trọng trong việc tham gia trực tiếp các hoạt động công tác Mặt trận, tuyên truyền, vận động, nắm bắt và phản ánh tư tưởng nhân dân ở cơ sở, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở kết quả cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định Đoàn công tác sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp để tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm ban hành sửa đổi nội dung các Thông tư, Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản