Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc thực hiện Nghị quyết đối với MTTQ tỉnh Lâm Đồng

(Mặt trận) - Nhằm khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và nghiên cứu, sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, ngày 29/7, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Vì một Việt Nam xanh và xây dựng hệ sinh thái tài năng số tại Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham dự Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” năm 2023

 Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo cho thấy: Từ năm 2019 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng đã cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra; hàng năm, chủ động bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nổi bật trong nhiệm kỳ đó là hoạt động triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 534 công trình, 1.233 phần việc trị giá hơn 207 tỷ đồng.

Trong đó, MTTQ các cấp huy động các doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp ủng hộ hơn 32 tỷ đồng, hiến 2.323 m2 đất và 18.241 ngày công lao động tham gia xây dựng 368 công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình phúc lợi; các tổ chức thành viên phối hợp xây dựng 166 công trình…  

 Ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng với Đoàn khảo sát

Đặc biệt, đối với công tác huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Từ năm 2019 đến tháng 6/2023, các cấp trong tỉnh đã huy động được hơn 176 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1.573 và sửa chữa 438 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 1.257 hộ nghèo với số tiền 18,5 tỷ đồng.

Hàng năm kịp thời phân bổ tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ học sinh, sinh viên, bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn 177,6 tỷ đồng. Tiếp nhận 35,6 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội..., góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo địa bàn tỉnh.

Đáng kể hơn, trong đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận hơn 85 tỷ đồng tiền mặt và tiếp nhận vật tư, trang thiết bị y tế... trị giá trên 34  tỷ đồng. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được quản lý, sử dụng chặt chẽ theo quy định. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã quyên góp, vận chuyển được gần 27 tấn rau, củ, quả; 500 tấn gạo, hàng chục ngàn nhu yếu phẩm... hỗ trợ nhân dân trong và ngoài tỉnh chống dịch.

Ông Phạm Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu 

Đối với việc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 867/1.367 thôn, tổ dân phố được công nhận khu dân cư tiêu biểu, trong đó có 328 thôn, tổ dân phố được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay toàn tỉnh có 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (đạt 98,2%), có 40 xã NTM nâng cao, 14 xã NTM kiểu mẫu và 7 đơn vị cấp huyện (Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc) được công nhận đạt chuẩn NTM.

Từ năm 2019 đến 6/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng cho 376 tập thể, 275 cá nhân; tổ chức tuyên dương 100 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; công nhận và khen thưởng cho 328  khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 596 cá nhân và tặng Bằng khen cho 72 tập thể và 63 cá nhân; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước, công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các chỉ tiêu thống nhất trong hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Mặt trận tỉnh cũng đề nghị Trung ương xem xét giải quyết những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Cụ thể, ở cấp xã, nhiều nơi cơ cấu 2 phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, nhưng theo Nghị định 34 của Chính phủ và Nghị quyết số 188 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định chỉ có 1 phó chủ tịch nên chỉ có 1 phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã được hưởng phụ cấp. Vì vậy, đề nghị trong Điều lệ và hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam cần quy định thống nhất số lượng phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phù hợp với quy định chung của Đảng, Nhà nước.

Việc củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận theo nhiệm kỳ ở các thôn, tổ dân phố còn gặp khó khăn, do không được hỗ trợ kinh phí để tổ chức hội nghị tổng kết và kiện toàn tổ chức Ban Công tác Mặt trận. Tại Điều 34 Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định các nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tuy nhiên trong thực tế, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp theo định mức hàng năm, MTTQ Việt Nam các cấp  nhất là ở cơ sở không có nguồn kinh phí nào khác, nên kinh phí hoạt động khó khăn. Vì vậy, đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Các đại biểu cũng đề nghị Trung ương nghiên cứu những chủ trương, định hướng mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các đoàn thể làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”; về “vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội…

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khen ngợi, cách làm hay, sáng tạo của Mặt trận tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng tâm đắc những bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp và nội dung, đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, tổng hợp để chắt lọc, nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản