Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại tỉnh Cao Bằng

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 27 và 28/3, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em và Công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại tỉnh Cao Bằng. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, việc triển khai các hoạt động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự ủng hộ của chính quyền, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Trung ương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”… Từ năm 2022 đến hết quý I/2023, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp vận động được 57 tỷ 703 triệu đồng, từ nguồn quỹ hỗ trợ xây 918 nhà "Đại đoàn kết"; xây dựng 8 nhà vệ sinh cho hộ nghèo tại 2 huyện: Hòa An, Bảo Lạc; tặng 4.509 suất quà cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Chí Viễn (Trùng Khánh)…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn 9 huyện tập trung rà soát, lựa chọn đối tượng đảm bảo các tiêu chí và địa bàn trao tặng đồ ấm tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 588/QĐ-TTG ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban MTTQ các huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện liên hệ với các đầu mối cung cấp đồ ấm cho trẻ em đảm bảo theo danh sách phân bổ của tỉnh cho 1.000 trẻ em nghèo, mức 500 nghìn đồng/trẻ em/đồ ấm. Đến ngày 19/1/2023, 100% huyện tổ chức trao đồ ấm cho trẻ em nghèo đảm bảo mục đích, yêu cầu xong trước Tết Nguyên đán 2023 và hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố tiếp tục củng cố hoạt động của Ban vận động quỹ cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" bắt đầu từ tháng 8; tập trung các nguồn lực thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản