Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Phát huy vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

(Mặt trận) - Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN).

Lễ dâng hương xúc động của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch LHHVN cho biết, từ Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, LHHVN đã luôn củng cố về tổ chức, phát triển hội viên và có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới cũng như góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đến nay, LHHVN đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên hoạt động trong 156 hội thành viên, trong đó có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với 607 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Trong năm 2022, LHHVN đã trực tiếp triển khai 22 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp ý vào nhiều dự thảo cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật. Nổi bật như phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị tư vấn phản biện xã hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Hội thảo “Cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cùng với đó, LHHVN cũng đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp ý cho dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia theo yêu cầu của MTTQ Việt Nam; Phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội thảo "Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường” và nhiều dự thảo luật, nghị định, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực khác.

 Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của LHHVN khi đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với trí thức và trí thức với Đảng. Công tác chính trị - tư tưởng, việc bồi đắp, khơi dậy lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức luôn được coi trọng.

Theo đó, Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhiều chủ trương, đường lối, chính sách; tổ chức tốt nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện xã hội độc lập, khách quan, khoa học nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, nhiều đề án, dự án quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Liên hiệp Hội ở các cấp và các hội ngành thành viên đã tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tham gia các hoạt động về giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo và phát triển cộng đồng; đã chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành đẩy mạnh phong trào sáng tạo KH&CN của các tầng lớp Nhân dân; tôn vinh trí thức, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sáng tạo KH&CN, khơi dậy tiềm năng và khát vọng đổi mới sáng tạo trong quần chúng nhân dân, nhất là trong đội ngũ trí thức KH&CN.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đánh giá cao sự tham gia của LHHVN trong phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận, hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. LHHVN cũng tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Trong nhiều năm qua, LHHVN là thành viên tích cực thực hiện việc tổ chức tuyển chọn các công trình khoa học tiêu biểu, xuất sắc và tham gia tổ chức Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam hàng năm do MTTQ Việt Nam chủ trì.

Nhấn mạnh năm 2023, LHHVN tròn 40 năm thành lập, cũng là dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp mặt và nói chuyện, căn dặn đội ngũ trí thức KH&CN, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị LHHVN phát huy những thành tích đã đạt được, khẳng định được vai trò quan trọng của mình là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, hội tụ và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giữ vững vị trí là thành tố quan trọng trong mối quan hệ mật thiết, vững chắc của liên minh giai cấp công - nông - trí, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của KH&CN, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, của chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Đây là vinh dự, cơ hội phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhưng cũng là nhiệm vụ, thách thức rất lớn trong giai đoạn tới”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định.

Với những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng LHHVN sẽ tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, đặc biệt là nâng cao chất lượng việc thực hiện giám sát và tham gia phản biện xã hội đối với những vấn đề, những lĩnh vực chuyên sâu của Liên hiệp hội.

Cùng với đó cần đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình an sinh xã hội góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Hội nghị, Hội đồng Trung ương đã tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VIII; lựa chọn 10 hoạt động và sự kiện tiêu biểu của LHHVN trong năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản