Tin mới

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài làm việc tại Thừa Thiên - Huế

(Mặt trận) - Ngày 12/7, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế về công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) và công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Làm rõ nét hơn những đóng góp nổi bật của Mặt trận tỉnh Hà Nam trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tính liên minh và tính đại diện của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại buổi làm việc 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong hoạt động đối ngoại, đặc biệt là hoạt động ĐNND, công tác NVNONN.

Toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có khoảng hơn 22.000 người đang sinh sống và làm việc tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có mối quan hệ thân nhân với khoảng hơn 11.000 hộ gia đình đang sinh sống tại địa phương.

Toàn tỉnh có 10 Hội hữu nghị là thành viên của Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh… Những năm qua, có 23 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ của kiều bào về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, tạo chuyển biến và nâng cao nhận thực về công tác ĐNND.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp tổ chức hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân.

Hằng năm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cho gần 800 cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở, các tổ chức thành viên và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, SêKông góp phần nâng cao sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả giữa hai bên.

Quảng cảnh buổi làm việc 

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên thông tin tuyên truyền đến cộng đồng NVNONN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp xúc, nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước.

Tích cực vận động, thu hút NVNONN tham gia các phong trào, thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đóng góp trí tuệ, nguồn lực phát triển đất nước. Qua đó, đã vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình từ thiện như Hoạt động của Hội người Việt Nam tại Thái Lan và các cá nhân Việt kiều, các tổ chức cá nhân về làm từ thiện trên địa bàn tỉnh trên 50 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát bày tỏ hài lòng với báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, Đoàn khảo sát cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế chia sẻ thêm một số thông tin liên quan đến cách làm sáng tạo của địa phương về công tác ĐNND và công tác NVNONN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đánh giá cao báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế về công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn, thời gian tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được. Quan tâm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản