Tin mới

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo chính trị cần đề cập tới những vấn đề nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, lo lắng trong thời gian qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

 Các đại biểu dự Đại hội MTTQ quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ - Trách nhiệm- Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội MTTQ quận Hoàn Kiếm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, ra sức thi đua góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, văn minh, văn hiến, anh hùng.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ quận Hoàn Kiếm đã chủ động, có nhiều cách làm sáng tạo, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên tham gia tích cực, có hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền đẩy lùi dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo Việt Nam… Đặc biệt, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, MTTQ quận đã vận động 18 phường phối hợp với chính quyền tổ chức vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm theo dõi, giúp đỡ hộ cận nghèo. Kết quả, số hộ cận nghèo từng bước giảm sâu. Công tác quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo của quận đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn tại Đại hội đại biểu MTTQ quận Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2029-2024, Ủy ban MTTQ quận và phường đã thành lập các đoàn, chủ trì tổ chức 122 cuộc giám sát, 68 hội nghị tham gia ý kiến và phản biện xã hội. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, phường còn phối hợp với HĐND và các Ban HĐND, các Ban Đảng quận ủy, các cơ quan tư pháp quận mỗi năm phối hợp từ 20-30 cuộc giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và những nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết những vụ việc tồn tại, bức xúc.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, qua theo dõi hoạt động, qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, bám sát sự lãnh đạo của quận ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam quận, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển trong nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trên địa bàn quận, với những kết quả nổi bật.

 Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

“Nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã để lại những dấu ấn nổi bật của Mặt trận và các tổ chức thành viên của quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc làm này thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự dấn thân vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên. Từ đó, góp phần khống chế hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn quận và thành phố; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam”, bà Nguyễn Lan Hương chia sẻ.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ quận Hoàn Kiếm cần nâng cao hơn tính chủ động, tính sáng tạo, tính hiệu quả, chủ động nắm bắt những thuận lợi, nhận định kịp thời những khó khăn, thử thách. Nêu cao ý chí quyết tâm, sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành thắng lợi 6 chương trình, 4 khâu đột phá và 11 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra.

Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, MTTQ quận Hoàn Kiếm sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm – Sáng tạo - Phát triển”, MTTQ quận Hoàn Kiếm sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sức mạnh to lớn để xây dựng Hoàn Kiếm ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “trái tim” của Thủ đô.

Đại hội đã hiệp thương 64 vị tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử bà Trương Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khoá XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

N.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản