Tin mới

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà làm việc tại tỉnh Sơn La

(Mặt trận) - Ngày 27/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sơn La nhằm lấy ý kiến phục vụ xây dựng văn kiện và nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh cuộc làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại cuộc làm việc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chuyển biến tích cực; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện dân chủ, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện dân chủ ở cơ sở theo chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xem xét về chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp…

Về đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm kỳ của Ban Công tác mặt trận khu dân cư là 5 năm thay vì 2 năm rưỡi như hiện nay.

 Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng khẳng định: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Mặt trận. Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành hướng dẫn và có cơ chế cụ thể, rõ trách nhiệm, quy trình các bước để MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua các hoạt động của MTTQ; ban hành quy định về cải cách hành chính của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc 

Thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp thu ý kiến đóng góp và các đề xuất của đại biểu tại cuộc làm việc, đề nghị thành viên trong Đoàn tổng hợp để hoàn chỉnh báo cáo chính trị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 và nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; tham mưu trình cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thực tiễn...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản