Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại An Giang

(Mặt trận) - Ngày 6/4, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp tục dẫn đầu đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm, tặng quà chúc tết Chôl Chnăm Thmây các chức sắc, chức việc và bà con Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành cơ sở giáo dục Đại học có danh tiếng trong nước, khu vực và quốc tế

Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời chúc tới đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2021 sắp đến, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời chúc tới quý Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức, tất cả các vị chức sắc, chức việc và bà con Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh đón năm mới an lạc, hạnh phúc và hưởng được bốn pháp chúc phúc của đức Phật: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh.

Tại các điểm đến, thông tin với các vị chư tăng và đồng bào Khmer tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng vẫn đạt 2,91%. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước; lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết thêm: Hiện nay hệ thống chính trị các cấp đang tổ chức giới thiệu, lựa chọn để bầu ra được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm; phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, Mặt trận các cấp đang phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tiến hành các bước tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

"Nhân dịp chuyến đến thăm và chúc tết đồng bào Khmer, thay mặt Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tôi mong muốn các vị sư sãi, Achar, tích cực tham gia công tác tuyên truyền cho đồng bào về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử..." Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà chùa Soài So, huyện Tri Tôn, An Giang. 

Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của các vị chức sắc tiêu biểu phụ trách về giáo quyền và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tham gia quản lý điều hành các chùa và các sinh hoạt, học hành của sư sãi, các hoạt động lễ hội của đồng bào Khmer. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu: "Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng phát huy vai trò của sư sãi trong công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện xây dựng các ngôi chùa thành các điểm sinh hoạt văn hóa, trang bị tủ sách, ti vi, đài, hệ thống phát thanh phục vụ nhu cầu về đời sống tinh thần của đồng bào cũng như tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương..."

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản