Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Trong hai ngày 24 và 25/6, tại tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 295 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới- sáng tạo”

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 -2029 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá- Sáng tạo”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua với nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ từ tỉnh đến cơ sở có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo; tổ chức nhiều hoạt động và diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người nghèo” gắn với Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm tạo sức lan tỏa và hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã vận động, tiếp nhận ủng hộ trên 126,4 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 1.100 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo và sửa chữa trên 2.300 nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu.

Ủy ban MTTQ tỉn Ninh Thuận cũng thể hiện quyết tâm, sáng tạo, huy động được sức mạnh trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ hưu trí, hội đồng tư vấn, các chuyên gia, trí thức thực hiện rất có hiệu quả công tác phản biện xã hội theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chủ trương, chính sách khi được ban hành.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được và khẳng định trong những thành tựu phát triển của tỉnh có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân, là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu xây dựng một Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Đức Thanh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hàng năm xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân và vì sự phát triển chung của tỉnh.

Cần đổi mới sáng tạo

Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ông Lê Văn Bình.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ qua đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV để đổi mới, sáng tạo với nhiều nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả hết sức ấn tượng, là điểm sáng trong triển khai những nhiệm vụ mới, phát sinh của MTTQ Việt Nam.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Ninh Thuận khóa XI tiếp tục có nhiều đột phá mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Tiếp tục bám sát, hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được quy định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đảm bảo hiệu quả các nhóm giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện, nguồn lực và tình hình thực tiễn tại địa phương; trong đó đặc biệt tập trung thực hiện 2 nội dung mới là phong trào thi đua cả nước chung tay “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình hành động thứ 6 về xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa để MTTQ Việt Nam tỉnh hoạt động hiệu quả. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành động, thực hiện nghiêm túc, chất lượng Chương trình hành động của tổ chức thành viên nói riêng và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của cả nước.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất đề ra 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 với mục tiêu tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Ninh Thuận giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc;...

Tại Đại hội, các đại biểu cũng hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI gồm 88 vị và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI gồm 8 vị; hiệp y cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X được tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Dịp này, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịchaaa Trương Thị Ngọc Ánh cũng tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản