Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị tập huấn thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc

(Mặt trận) - Sáng ngày 15/8, tại TP Vinh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc cho cán bộ ch uyên trách về công tác dân tộc, các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người DTTS các tỉnh Bắc Trung Bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Phấn đấu cuối năm 2025, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và 36 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc của Mặt trận 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa thiên - Huế.

Đề dẫn tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ường MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, công tác Dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng Việt Nam. Các dân tộc trong cộng đồng các đân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

“Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, dành nhiều chủ trương ưu tiên, đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh…đối với vùng dân tộc và miền núi”, bà Ánh nhấn mạnh.

Theo đó, Hội nghị tập huấn có 4 chuyên đề chính gồm chuyên đề một số nội dung cơ bản về dân tộc - chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc; Chuyên đề công tác thông tin tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Chuyên đề công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và Miền núi và Chuyên đề về thực trạng an ninh chính trị vùng DTTS và Miền núi, công tác tập hợp đồng bào bảo vệ chủ quyền án ninh biên giới chống tệ nạn, tội phạm ma túy vùng DTTS trong giai đoạn hiện nay.

Trao đổi với các học viên tại Hội nghị tập huấn, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, công tác dân tộc là chủ trương xuyên suốt của Đảng, nhà nước. Tại các Đại hội Đảng đều khẳng định vấn đề dân tộc có vị trí chiến lược. Và qua các lần đại hội Đảng, vấn đề dân tộc càng được quan tâm hơn.

“Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013, Chính phủ đã xây dựng và trình Quộc hội xem xét, thông qua hệ thống pháp luật, từ đó góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, chinh sách dân tộc”, bà Ánh nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị

Đối với Mặt trận, công tác dân tộc càng được quan tâm trong các chương trình hành động của mình. Điều này được nhấn mạnh ngay trong các điều luật về Mặt trận. Đặc biệt, Kết luận số 01/KL-ĐCT về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc với những nhiệm vụ cụ thể như quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Thực hiện trách nhiệm giám sát về mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, giám sát việc thực hiện các chính sách đang còn hiệu lực vùng DTTS.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và tập quán của các dân tộc; Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.; Đẩy mạnh phát huy các phong trào, mô hình, tăng cường các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân, không để xẩy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược.

“Với quan điểm công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam phát huy tốt trách nhiệm trong công tác tuyên truyền và giám sát thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc”, bà Ánh khẳng định.

 Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên cũng đã được nghe, trao đổi, nâng cao nhận thức về công tác thông tin tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và Miền núi và thực trạng an ninh chính trị vùng DTTS và Miền núi, công tác tập hợp đồng bào bảo vệ chủ quyền án ninh biên giới chống tệ nạn, tội phạm ma túy vùng DTTS trong giai đoạn hiện nay.

Qua các chuyên đề được trình bày tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm rõ những nội dung cần thiết, cơ bản, những phương pháp thực hiện trong công tác dân tộc. Gắn với từng nội dung là hành động thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, chủ trương của MTTQ Việt Nam.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản