Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

(Mặt trận) - Sáng 23/7, tại xã Ngọc Wang, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo) huyện Đăk Hà tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và phát biểu tại Ngày hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

 Các đại biểu tham dự Ngày Hội. Ảnh: Văn Tùng

Trong những năm qua, huyện Đăk Hà luôn xác định việc triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã gắn với công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Vai trò nòng cốt của lực lượng công an tiếp tục được khẳng định rõ hơn trong việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Ban chỉ đạo huyện đã triển khai nhiều mô hình có hiệu quả như: tự quản về an ninh trật tự, camera an ninh, tiếng kẻng an ninh… thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua phong trào, người dân đã chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an giải quyết được nhiều vụ việc, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện giảm đều qua các năm.

Với kết quả đó, hiện nay xã Ngọk Wang đã được Bộ Công an đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo Quyết định số 5643/QĐ-BCA-V05 ngày 26/07/2022.   

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, Tệ nạn XH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên được kiện toàn. Theo đó vai trò của Ban chỉ đạo xã trong việc tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là hết sức quan trọng. Cơ quan thường trực Công an xã hằng năm đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng, ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm ma túy; phòng, chống tội phạm mua, bán người; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong điều kiện trong và sau đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Ngày hội 

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện Đăk Hà đã đạt được trong công tác bảo vệ ANTQ thời gian qua; đồng thời khẳng định, việc tổ chức Ngày hội là dịp để nâng cao nhận thức về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn và cũng là dịp để nhìn lại công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ban chỉ đạo huyện Đăk Hà tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, sự chung tay vào cuộc của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã, thôn và của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ đó Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường tham mưu để cấp ủy có biện pháp, có những chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đối với phong trào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và thiết thực. Các hoạt động của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phải theo phương châm hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với bà con; kịp thời giải quyết những vướng mắc của bà con.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Đoàn viên, hội viên phải là nòng cốt trong việc tuyên truyền phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn.

Cùng với đó cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác phối hợp với ngành Công an trong việc triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Đối với lực lượng Công an cần phát huy vai trò nòng nốt trong xây dựng phong trào, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và tham mưu cho cấp ủy chính quyền, hướng dẫn các cơ quan, các đơn vị trường học, khu dân cư xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thật sự chất lượng và hiệu quả; Chú trọng tham mưu cho chính quyền giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, đáp ứng mong mỏi của nhân dân; quan tâm thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình người có công, chia sẻ giúp đỡ các gia đình khó khăn…; đồng thời cần kịp thời phát hiện biểu dương những tấm gương xây dựng phong trào từ đó củng cố xây dựng khối đại đoàn kết của dân tộc.

Ngày hội đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh  trao quà cho các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Văn Tùng

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương tặng 20 triệu đồng cho xã Ngọc Wang; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 70 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện; Chùa Tháp Kỳ Quang (huyện Đăk Hà) trao 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Công an huyện Đăk Hà kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản