Quảng Ngãi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn việc chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ XIV

(Mặt trận) - Sáng 1/7, tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (khóa XIII).

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ đến người dân

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Đánh giá tình hình vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang

Quang cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 15 (khóa XIII).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 như: Chương trình và thời gian tổ chức Đại hội vào chiều ngày 10 và sáng ngày 11/7/2019; Báo cáo chính trị Đại hội với tiêu đề “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh”; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 90 vị, danh sách dự kiến nhân sự gồm 86/90 vị (khuyết 4 vị), Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 9 vị gồm Chủ tịch, 4 phó Chủ tịch và 4 Ủy viên Thường trực; Tờ trình và dự kiến danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản