Tin mới

Sẵn sàng đóng góp để công tác Mặt trận ngày một tốt hơn

(Mặt trận) - Ngày 12/4, tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX, nói lời chia tay sau 5 năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, dù ở cương vị công tác mới, nhưng với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, thiết tha của mình, ông sẽ luôn sẵn sàng đóng góp cho công tác Mặt trận ngày một tốt hơn.

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chia tay Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn  
Bày tỏ niềm vui mừng và chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến đã được Hội nghị lần thứ tư UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm công tác, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, nhất định ông Đỗ Văn Chiến sẽ kế thừa, đổi mới, phát huy những thành quả, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xứng đáng với niềm tin của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; xứng đáng với niềm tin tưởng, hy vọng của các cụ, các vị, các đồng chí trong UBTƯ MTTQ Việt Nam, của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.   

Nhắc tới quá trình công tác hơn 5 năm qua gắn bó với Mặt trận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ, thời gian được công tác ở Mặt trận đã mang lại nhiều bài học quý, nhiều tình cảm sâu đậm.

Đó là quãng thời gian được gần gũi, tiếp xúc nhiều hơn với nhân dân, được cùng với các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ các tỉnh, thành phố làm được nhiều việc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo, đồng bào bị do thiên tai, dịch bệnh; luôn bám sát Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên, tạo động lực, khí thế, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo cho MTTQ các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với các cụ, các vị, các đồng chí, đặc biệt Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cảm ơn về sự quan tâm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả của các Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên; trân trọng cảm ơn ông Phạm Thế Duyệt, ông Huỳnh Đảm, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo của Mặt trận về sự quan tâm, góp ý hết sức trách nhiệm, sâu sắc, thẳng thắn, chân thành, đó chính là nền tảng quý báu để tiếp thu, kế thừa, phát huy và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhân Hội nghị này, thông qua các vị Ủy viên Ủy ban, cho phép tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận ở các địa bàn dân cư của cả nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, dù ở cương vị công tác mới, nhưng với trách nhiệm cũng là tình cảm sâu sắc, thiết tha của mình với Mặt trận, sẽ sẵn sàng đóng góp cho công tác Mặt trận ngày một tốt hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản