Sinh khí mới, sức mạnh mới cho hoạt động Mặt trận

(Mặt trận) - Trong không khí cả nước đang tổ chức nhiều hoat động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh ngày 2/9, ngày 30/7, tại Thủ đô Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ mười để xin ý kiến của các vị tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam vào các văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lan tỏa mạnh mẽ những nghĩa cử cao đẹp

Hà Nội có thể còn ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Thủ tướng: Phải tỉnh táo trong thực hiện mục tiêu kép

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị trong Ban Thường trực, các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu của của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban xây dựng Đảng.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Hội nghị

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì tiến hành thảo luận, cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản, những nội dung cơ bản nhất, quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ngày 29/7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười bảy đã thành công tốt đẹp, cùng với kết quả hội nghị hôm nay, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ hoàn chỉnh các nội dung, tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào báo cáo chính trị đại hội.

“Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019, phiên khai mạc chính thức vào lúc 9 giờ ngày 19/9/2019, phiên bế mạc chiều ngày 20/9/2019”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, kỳ đại hội này, Ban Bí thư đã sớm ban hành Chỉ thị với nội dung sâu sắc, sát với thực tiễn nên tinh thần chung là Mặt trận căn cứ nội dung cơ bản của chỉ thị để thực hiện; ở Trung ương được sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các cơ quan của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường trực đã tổ chức xin ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban tại Hội nghị lần 8 và 9 tại Nghệ An và Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nhất là góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố vào dự thảo báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 8.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nêu rõ, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất tinh thần chung đó là quá trình tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đối với Báo cáo chính trị, yêu cầu phải đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết mới những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển hài hoà kinh tế, xã hội, văn hoá, con người, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về công tác nhân sự, kỳ này, Tiểu ban nhân sự xây dựng phương án cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nhân sự cụ thể theo hướng là mời các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm dày dặn, trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và Nhân dân để tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương, thể hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với chủ trương mới của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam nhất là yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ban Thường trực thống nhất tinh thần việc tổ chức đại hội phải đảm bảo khoa học, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai ngay sau đại hội thành công. Song song với đó vẫn tổ chức hiệu quả các nội dung công tác khác theo kế hoạch từ đầu năm 2019, không vì tập trung đại hội mà ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

“Đây là Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cuối cùng của khóa VIII; qua 9 lần tổ chức Hội nghị Ủy ban, Ban Thường trực đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các cụ, các vị và các đồng chí. Tại hội nghị hôm nay, Ban Thường trực mong muốn tiếp tục được lắng nghe ý kiến của các đồng chí đối với các nội dung rất quan trọng trình tại Hội nghị này.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị

Đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tại Hội nghị, các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ đã cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình đại hội như dự thảo báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; Sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Hội nghị

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, báo cáo cần đánh giá sâu sắc hơn về tình hình các tầng lớp nhân dân nhất là những vấn đề đang ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc để từ đó có lộ trình xây dựng những chương trình hành động của nhiệm kỳ tới phù hợp hơn.

Là tỉnh có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Trung ương đánh giá là điểm sáng của cả nước, ông Hà Văn Hùng khẳng định nếu không có sự vào cuộc của Mặt trận các cấp thì quá trình xây dựng nông thôn mới không thể có kết quả như ngày hôm nay. Chính vì vậy ông Hùng đề nghị báo cáo chính trị phải làm nổi bật vai trò chủ trì, hiệp thương và phối hợp thống nhất của Mặt trận các cấp đối với các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh". Thực tế ở khu dân cư, Mặt trận có vai trò rất lớn trong huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp sức người sức của, truyền tải ý thức tinh thần tự giác của người dân đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Về chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới ông Hà Văn Hùng cho rằng, Mặt trận cần chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào việc nắm bắt tình hình nhân dân, xây dựng nông thôn mới và hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc đánh giá kết quả của cả nhiệm kỳ cần phải làm nổi bật lên vai trò của Mặt trận các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Trong chương trình hành động của nhiệm kỳ mới phải làm rõ vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để mỗi khu phố, mỗi khu dân cư thực sự trở thành nơi đáng sống.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông cũng kiến nghị tại mỗi chương trình hành động cần đưa ra những chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể để trong cả nhiệm kỳ để tạo sinh lực mới, quyết tâm mới cho hoạt động của Mặt trận các cấp.

Khẳng định Mặt trận cần có những đột phá và mang bản sắc riêng, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận phải thể hiện vai trò giám sát và cùng dân hành động trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị theo hướng thực chất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân chứ không chỉ là chạy theo phong trào.

“Mặt trận cần phát huy sự tham gia của các vị Ủy viên Ủy ban nhất là những nhà khoa học để có những ý kiến chuyên sâu vào những vấn đề nổi cộm trong xã hội.” Ông Long đề xuất.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải tiếp tục được mở rộng, củng cố tăng cường, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam cần làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII: coi đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân đảm bảo cho mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

Bà Trương Thị Mai kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ thành công tốt đẹp, qua đó mang lại một tinh thần mới, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chọn việc có trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự Hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trên cơ sở những ý kiến góp ý, các tiểu ban liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để tiến hành đăng tải báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia góp ý; và đề nghị tiểu ban nhân sự tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những ý kiến đóng góp qua 10 lần tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những ý kiến quý báu này sẽ góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc và bền chặt hơn nữa.

Đồng thời mong các cụ, các vị, các đồng chí Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ và kịp thời phản ánh với Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực những vấn đề mà các cụ, các vị và các đồng chí, cũng như đông đảo nhân dân quan tâm, chúng tôi luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu.

“Trước mắt, kính mong các cụ, các vị trong các giới đồng bào, dân tộc, chức sắc tôn giáo, kiều bào bằng uy tín của mình hãy lan toả trong giới đồng bào các nội dung về Đại hội Mặt trận. Đặc biệt mỗi vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là kiều bào ta ở nước ngoài sẽ tiếp tục thông tin tình hình vui mừng của đất nước để kiều bào khắp nơi trên thế giới cùng vui với niềm vui chung của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định trong thời gian tới nhiệm vụ của Mặt trận sẽ ngày càng nhiều hơn và yêu cầu cao hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi vị Ủy viên dù ở cương vị nào vẫn tiếp tục mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đến ngày 30/7, đã có 61/63 tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội, chính vì vậy mỗi Ủy viên Ủy ban là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần triển khai ngay nghị quyết, chương trình đại hội đã đề ra, tạo nên sức mạnh mới cho Mặt trận các cấp trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, song song với việc tổ chức Đại hội, thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức một số hoạt động lớn như: Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào ngày 2/8/2019; Tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai vào ngày 15/8/2019; Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019; tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 và các chương trình đảm bảo an sinh, xã hội, chăm lo cho đời sống của bà con trên khắp mọi miền tổ quốc.

Nhấn mạnh tới việc khai trương Trang thông tin Điện tử UBTƯ MTTQ Việt Nam vào ngày 22/7/2019 tại địa chỉ http://mattran.org.vn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, cùng với hệ thống giao ban trực tuyến, đây là kênh thông tin quan trọng để tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân gửi tới Mặt trận và góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà MTTQ Việt Nam đang triển khai, thực hiện, đồng thời đề nghị, các vị, các Tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục truy cập vào Trang thông tin để nắm bắt những thông tin đa chiều, hữu ích về hoạt động của MTTQ cùng các tổ chức thành viên và quan tâm đóng góp ý kiến để Trang Thông tin ngày càng được hoàn thiện hơn.

“Bộ máy Mặt trận phải đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chất lượng cán bộ chuyên trách phải đảm bảo về chất lượng và phải mở rộng, phát huy các Hội đồng Tư vấn, Tổ tư vấn. Đặc biệt là phải trú trọng, quan tâm tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận” là vấn đề tiếp theo mà Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề cập tới.

Để tạo được dấu ấn Mặt trận trong lòng nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ chọn những việc trọng tâm, trọng điểm và thực hiện đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; các chương trình giám sát, phản biện xã hội tại địa phương và quan tâm thiết thực đến các hộ nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt phải phát huy được lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi cá nhân, để mỗi người cùng góp sức mình xây dựng nền tảng đạo đức trong gia đình, lan tỏa những nét đẹp, nét nhân văn trong xã hội và cùng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự chuyên trách tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX, theo Quy định 105 QĐ/TW về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chuyên trách tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX, theo Quy định 105 QĐ/TW về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu trao đổi tại Hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản