Tin mới

Tăng cường vai trò của Hội đồng tư vấn trong xây dựng xã hội văn hóa

(Mặt trận) - Ngày 21/2, tại Hưng Yên, Hội đồng tư vấn (HĐTV) về Văn hóa – Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai chương trình hoạt động năm 2023.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa – Xã hội cho biết, trong năm 2022, trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, HĐTV về Văn hóa – Xã hội đã có chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, sát với yêu cầu thực tế; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của thành viên Hội đồng; sự phối hợp, cộng tác của Ban Phong trào và các HĐTV khác, các tổ chức thành viên thuộc MTTQ Việt Nam, HĐTV về Văn hóa – Xã hội đã tham vấn một số nội dung cụ thể như tham gia góp ý văn bản; tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

Ngoài những hoạt động chung của HĐTV, các thành viên còn tham gia nhiều hoạt động, chương trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội khác và đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, có những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bằng những kinh nghiệm trong công tác vận động, các thành viên trong Hội đồng đã vận động các hội viên, đoàn viên, cựu chiến binh… giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại nơi cư trú.

 
 

Trong năm 2023, HĐTV sẽ tập trung xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động; tư vấn với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia góp ý các văn bản của Đảng, Nhà nước về văn hóa, xã hội; góp ý Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội; dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm về Chương trình phối hợp số 09 ngày 01/8/2013 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn vai trò của các thành viên HĐTV trong việc xây dựng nền tảng văn hóa con người; tăng cường phản biện để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân cũng như đưa ra các ý kiến về việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên HĐTV về Văn hóa – xã hội đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản