Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 31/12, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tới vai trò của công tác dân vận khi góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của nhân dân.

Tiếp tục có nhiều đột phá trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão tại Hòa Bình

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và trên 3.000 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị

Xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đồng bào, chiến sỹ cả nước vui mừng về thành công của đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thành công của Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

Bên cạnh đó, nhân dân cả nước cũng ghi nhận, đánh giá cao về những thành thành tựu quan trọng của đất nước đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, dù năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, đặc biệt là dịch Covid-19 và lũ lụt ở miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể, được cán bộ và nhân dân hoan nghênh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu tham dự Hội nghị

“Trong những thành tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận trên cả nước. Đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc phát huy dân chủ trong nhân dân, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, có tác dụng tích cực đối với phát triển bền vững đất nước và tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cả nước đã có nhiều những tấm gương sáng quên mình vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với sự góp sức, góp công rất lớn của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đó chính là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này cũng thể hiện rõ nét trong ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

“Có được kết quả đó, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động trong nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2020, các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Mặt trận cũng rất vui mừng về thành công của các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đặc biệt bài diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực sự mang lại nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác Dân vận - Mặt trận cũng thể hiện rõ nét khi đã chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tổ chức góp ý hiệu quả vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Mặt trận các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cảnh giác, đấu tranh, lên án với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta trong dịp tổ chức Đại hội đảng bộ cấp.

Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục phát huy phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

“Dân vận là công việc liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ dân vận phải kiên trì, trách nhiệm, say mê với công việc. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhắc tới công tác phối hợp giữa Mặt trận – Dân vận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động Đại hội IX MTTQ Việt Nam đã đề ra. Trước mắt cần triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới; đồng thời chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ nội dung phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” nhằm khích lệ, hỗ trợ sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt cần tập trung chăm lo người nghèo, người có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

“Nhân dịp Tết Tân Sửu sắp tới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ đề xuất với Thường trực Ban Bí thư để có kế hoạch thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Nhắc tới việc nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng từ hoạt động này sẽ góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn diễn ra tại một số nơi như hiện nay.

“Mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận và Dân vận cần bám sát thực tiễn của đất nước, chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của mỗi địa phương và cả nước. Lắng nghe ý kiến tích cực của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Để triển khai hiệu quả các nội dung đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết cán bộ chuyên trách ở các cấp phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; lắng nghe ý kiến nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

“Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin chúc cho công tác dân vận đạt được nhiều thành tích mới, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản