Tin mới

Tiếp nhận những tài liệu, tư liệu quan trọng về công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Sáng 31/12, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Lễ tiếp nhận sách, tài liệu về đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận do PGS.TS Trần Hậu - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

 
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận hiện vật ủng hộ từ PGS. TS. Trần Hậu

Tham dự Lễ tiếp nhận có Lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

PGS. TS. Trần Hậu là người đã gắn bó với công tác Mặt trận đến nay đã 25 năm. Trong suốt quá trình công tác, với công sức, tâm huyết và trí tuệ của mình, ông đã có những đóng góp hết sức to lớn với vai trò là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận và là người đặt nền móng xây dựng và phát triển Trung tâm công tác lý luận nay là Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Đồng thời ở cương vị của một nhà nghiên cứu, ông đã dành rất nhiều thời gian, tâm trí để nghiên cứu, xuất bản nhiều công trình khoa học có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là bộ Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Hiện nay, mặc dù tuổi đã cao, nhưng PGS.TS. Trần Hậu vẫn dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ tư vấn cho Đảng Đoàn, Ban Thường trực nhiều vấn đề quan trọng, tham gia đóng góp, trao truyền rất nhiều tri thức, kinh nghiệm cho hoạt động khoa học của cơ quan cũng như của đất nước (tháng 9 năm 2019, PGS. TS Trần Hậu làm Chủ nhiệm đề tài, đã bảo đề tài khoa học cấp Nhà nước “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, công trình khoa học đã đánh giá khách quan, toàn diện hơn về khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta hiện nay).

Đối với Bảo tàng MTTQ Việt Nam, PGS.TS Trần Hậu là một chuyên gia luôn đồng hành và có những đóng góp rất quan trọng trong quá trình thành lập và định hình con đường phát triển. Ông là một trong những chủ công xây dựng Phòng Truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam từ năm 2004, đặt cơ sở, tiền đề quan trọng để thành lập Bảo tàng MTTQ Việt Nam năm 2020. Tham gia Ban Soạn thảo Đề án thành lập Bảo tàng MTTQ Việt Nam, Hội đồng khoa học Bảo tàng MTTQ Việt Nam, tham dự nhiều hội thảo, hội nghị, PGS.TS đã có những đề xuất có giá trị và tính ứng dụng thực tiễn cao. Đặc biệt, ông đã rất tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ hiện vật cũng như gợi mở định hướng sưu tầm hiện vật để xây dựng Bảo tàng MTTQ Việt Nam. Đây là lần thứ 3, ông trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận (lần thứ 1 vào năm 2019, lần thứ 2 vào năm 2020) với nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị.

PGS. TS Trần Hậu phát biểu tại Lễ tiếp nhận

Trao tặng sách, tài liệu đến UBTƯ MTTQ Việt Nam, PGS. TS Trần Hậu chia sẻ, gắn với quá trình làm cán bộ nghiên cứu lý luận của UBTƯ MTTQ Việt Nam từ năm 1996 đến nay, tủ sách và tư liệu đã sưu tầm, tích lũy là một gia tài kiến thức, là một phần cuộc sống của ông.

PGS.TS Trần Hậu cho rằng, đối với người làm nghiên cứu khoa học, sách, tư liệu là chỗ dựa vững chắc, đem lại nguồn trí tuệ và năng lượng để tiếp bước trên con đường nghiên cứu và trưởng thành. Với nguyện vọng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu vào công tác Mặt trận, PGS.TS Trần Hậu tin tưởng vào triển vọng lớn mạnh của Mặt trận trong tương lai, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ tiếp nhận

Trân trọng cảm ơn đóng góp PGS.TS Trần Hậu cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, món quà quý giá này là tài sản vô giá của một nhà khoa học, chứa đựng trong đó nhiều kỷ niệm, tình cảm, tâm huyết và cả những kỷ vọng mà PGS.TS Trần Hậu muốn gửi gắm để thế hệ những cán bộ Mặt trận tiếp tục phấn đấu, noi theo tấm gương mà cả cuộc đời cống hiến, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, PGS.TS Trần Hậu là người đã gắn bó lâu năm với công tác Mặt trận với nhiều đóng góp to lớn, dành nhiều thời gian, tâm trí để nghiên cứu, xuất bản nhiều công trình khoa học có giá trị cao về lý luận và thực tiễn.

“Ở bất cứ cương vị công tác nào, PGS.TS Trần Hậu cũng thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm, một tấm gương về tinh thần làm việc sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi trong nghiên cứu khoa học, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ niềm đam mê nghiên cứu khoa học đối với thế hệ những người làm công tác Mặt trận”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao thư cảm ơn PGS. TS. Trần Hậu 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, số lượng sách, tài liệu mà PGS.TS Trần Hậu trao tặng lần này với 50 bộ sách và 26 bộ tài liệu rất phong phú, đa dạng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều sách, tài liệu về đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận. Nhiều tài liệu quý có giá trị bảo tàng được lưu giữ hàng chục năm, gắn với những ký ức, kỷ niệm trong suốt cuộc đời công tác của PGS.TS Trần Hậu.

“Mỗi cuốn sách, mỗi tập tài liệu đều gắn bó máu thịt, gắn với những ký ức, kỷ niệm trong suốt cuộc đời công tác của ông. Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của những cuốn sách, tập tài liệu, trải qua những chặng đường thời gian, thay đổi đơn vị công tác, nơi ở nhưng ông luôn có ý thức tập hợp, gìn giữ, bảo quản cẩn thận để phục vụ cho công tác nghiên cứu, trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây thực sự là những tư liệu, tài liệu rất quan trọng và có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ Mặt trận”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định.

Từ giá trị đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành lập hồ sơ, bảo quản khoa học, tổ chức khai thác và phát huy có hiệu quả đối với những tư liệu, tài liệu mà PGS. TS Trần Hậu đã trao tặng; đồng thời mong muốn PGS.TS Trần Hậu sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp kinh nghiệm, tri thức trong các hoạt động của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận hiện vật ủng hộ từ PGS. TS. Trần Hậu 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản