Tin mới

Tiếp tục giám sát chặt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

(Mặt trận) - Ngày 13/7 tại Sóc Trăng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì và chỉ đạo hội nghị trao đổi kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp triển khai chương trình công tác và các hoạt động thi đua cụm Nam Sông Hậu, 6 tháng cuối năm 2020.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024 tại chùa Quán Sứ

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận các kết quả nổi bật của Mặt trận các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang) 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị, thời gian tới, 6 tháng cuối năm tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động, cùng với việc triển khai Nghị quyết của đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về vận động toàn dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phòng chống và khắc phục tác động của dịch Covid-19.

Tiếp tục tham gia các nội dung công việc góp phần hoàn thành đại hội các cấp, tham gia chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Mặt trận có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chào mừng đại hội. Tổ chức các hoạt động tham gia đóng góp các văn kiện của đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng BCH Đảng bộ khoá mới.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, qua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đồng bào các dân tộc, tôn giáo được tăng cường.

Chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội; công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ; công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp trong Cụm  thực hiện vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm, triển khai các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các đối tượng mà ngành LĐTB&XH và các cấp chính quyền đang rà soát để thống nhất danh sách hỗ trợ. Mặt trận cùng với các cấp, chính quyền giám sát chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tiếp tục thực hiện chủ trương tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn. Thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tập trung công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, thăm hỏi các điểm cách ly, các đồn biên phòng, các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 và quan tâm chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản