Tiếp tục hoàn thiện Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

(Mặt trận) - Thực hiện thông báo ý kiến của Ban Bí thư về Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố”, chiều ngày 19/8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố”.

Tiếp tục có nhiều đột phá trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão tại Hòa Bình

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện các thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ Biên tập đã báo cáo tóm tắt quá trình tiếp tục triển khai Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố”; giải trình tiếp thu các ý kiến Thường trực Ban Bí thư và các thành viên Ban Bí thư, góp ý của các bộ, ngành để xây dựng dự thảo kế hoạch bổ sung nhằm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc nghiên cứu các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố là rất đề rất quan trọng và khó. Nhưng, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, xây dựng dự thảo Đề án để trình Ban Bí thư lần thứ nhất.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng mô hình tự quản cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và góp ý của các bộ, ngành để nghiên cứu sâu, đầy đủ và toàn diện hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Đề án.

Đặc biệt cần đánh giá sát ưu điểm, hạn chế của các mô hình tự quản hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất được quan điểm, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, phương thức quản lý, các giải pháp để thực hiện hiệu quả mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Việc xây dựng các mô hình tự quản phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ đi đôi với kỷ cương, đề cao trách nhiệm vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Ban chỉ đạo cần tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể; tiếp tục bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo; đảm bảo kinh phí để hoàn thiện Đề án trước khi trình Ban Bí thư xem xét thông qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản