Tin mới

Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước

(Mặt trận) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết và hiệu quả, chiều 30/12, Hội nghị trực tuyến UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ sáu (khóa IX) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thành công hội nghị quan trọng này là tiền đề để hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, qua báo cáo của Đoàn Chủ tịch, thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đại diện Chính phủ cùng các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị, có thể vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, năm 2021 đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Để có được những kết quả này, trước tiên phải kể đến vai trò của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua việc tổ chức 7 Hội nghị toàn quốc một cách bài bản, căn cơ, sâu sắc; cùng với đó là Kết luận Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phục hồi phát triển kinh tế; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí rất cao của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường thêm niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước và Chính phủ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã hành động quyết liệt, "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trước hết, trên hết.

Điểm lại 3 dấu ấn nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đất nước ta trong năm qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ về những thành tựu của chiến lược ngoại giao vaccine và kỳ tích tiêm vaccine cho nhân dân. Cùng với đó, công tác an sinh - xã hội được các cấp, các ngành, các tổ chức, tập thể, cá nhân quan tâm thực hiện hiệu quả. Với phương châm không để ai quá khó khăn mà không nhận được sự giúp đỡ, đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái, sự thấu hiểu, sẻ chia thắm đượm tình người, lay động lòng người.

"Trong cơn hoạn nạn, càng cảm nhận sâu sắc tính ưu việt của chế độ XHCN của chúng ta, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ đã phát huy hiệu quả", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong năm 2021, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt khi tham dự các Hội nghị quan trọng của UBTƯ MTTQ Việt Nam; tại địa phương, Thường trực các tỉnh, thành ủy cũng dành sự quan tâm đặc biệt khi chỉ đạo sát sao các hoạt động của Mặt trận các cấp. Minh chứng tõ nét nhất là hình ảnh các đồng chí lãnh đạo đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư. Ngày hội đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Năm 2021 với những thử thách cam go, khốc liệt của dịch Covid-19, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã tiếp tục được phát huy; tinh thần nhân ái được lan tỏa. Càng trong gian khó, Mặt trận các cấp càng thể hiện rõ vai trò, sứ mệnh cao cả của mình; hoàn thành tốt nhiệm vụ, được ghi nhận, đánh giá cao.

Trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục kế thừa thành tích đạt được để phát huy, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động của mình trong thời gian tới.

"Những vấn đề mà nhân dân quan tâm đã các cụ, các vị, các đồng chí đề cập sâu sắc, quyết liệt tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp thu, tổng hợp và báo cáo chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, xử lý để đáp ứng sự mong đợi của nhân dân", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Về 5 nội dung trọng tâm trong triển khai công tác Mặt trận và các chương trình giám sát trong năm 2022, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, để làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tổng hợp, tập hợp ý kiến của các tổ chức thành viên, của cử tri và nhân dân gửi đến các cơ quan chức năng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất cần có sự hỗ trợ tích cực, năng lực, trình độ, bản lĩnh của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới việc cần có cơ chế thực hiện quyền của MTTQ Việt Nam theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; căn cứ vào nội dung Quyết định 217, 218 và Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với Quốc hội, Chính phủ để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận.

Yếu tố tiếp theo, được Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cấp tới là là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của Quốc hội, HĐND, Chính phủ, chính quyền các cấp cùng các cơ quan chức năng để tạo điều kiện giúp MTTQ các cấp triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, nội dung phản biện đã đề ra.

Gợi mở nội dung cần lưu ý tiếp theo trong năm 2022, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị theo từng quý để lắng nghe các mô hình, các cách làm hay mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã và đang triển khai. Từ đó sẽ giúp Mặt trận các cấp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân hơn nữa.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; sự phối hợp chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố. Đặc biệt là sự tận tụy, tâm huyết của các cụ các vị trong Đoàn Chủ tịch, trong Ủy ban, sự nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở, nhất là các ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư, thôn, tổ dân phố; sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân… đóng góp chung vào kết quả của công tác Mặt trận trong năm 2021.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với tinh thần đại đoàn kết và ý kiến thống nhất, đồng thuận cao của hội nghị, năm 2022 công tác Mặt trận sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa; tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh quan trọng của MTTQ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.

 

Tại Hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản