Tin mới

Tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, số người lây nhiễm tại cộng đồng ở một số tỉnh, thành phố tăng cao, ngày 20/8, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Công văn số 1279 gửi Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Điểm nhấn của nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ đáp ứng được mong muốn và sự kỳ vọng của nhân dân thành phố Hải Phòng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp nhận ủng hộ từ nhà tài trợ  

Công văn 1279 khẳng định, thời gian qua với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, được nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, số người lây nhiễm tại cộng đồng ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương tăng cao.

Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức, triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT ngày 19/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

2. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42- NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3. Chia sẻ, hỗ trợ các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, nhất là là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Hải Dương...

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào):

- Hàng tuần (trước 11h00 thứ 6) báo cáo kết quả vận động, quyên góp; kết quả phân bổ, hỗ trợ Nhân dân tại địa phương và hỗ trợ địa phương khác; kết quả triển khai hỗ trợ các đối tượng ngoài Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương (nếu có).

- Kết quả giám sát các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Ngô Đại Đức, Chuyên viên Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điện thoại: 0898.568.999; email: daiducmt77@gmail.com.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản