Tin mới

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Đỗ Văn Chiến

(Mặt trận) - Là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Nghệ An, trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri tại thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên để thực hiện quyền vận động bầu cử, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến khẳng định, với tâm huyết, trách nhiệm của mình, người ứng cử sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri sẽ trao gửi cho mình thông qua lá phiếu bầu cử. Ban Biên tập trân trọng đăng tiểu sử và nội dung chương trình hành động ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng Báo Đại đoàn kết nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Australia

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình hành động tới gần với nhân dân hơn

Ảnh: Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

Trình bày chương trình hành động của mình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Bản thân tôi đã có 35 năm công tác, trải qua nhiều cương vị như: Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đã tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trong đó có 1 khóa là Ủy viên dự khuyết); là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Khóa XV này, tôi rất vui mừng, xúc động được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép về ứng cử tại tỉnh Nghệ An, một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Trong 2 khóa là đại biểu Quốc hội, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, Ủy ban Dân tộc do tôi làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm được giao chủ trì xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội ban hành 2 nghị quyết rất quan trọng là Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt đề án tổng thể và chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây là một dấu ấn trong lịch sử công tác dân tộc và cũng là kết quả nổi bật của Quốc hội khóa XIV.

Khi được cử tri tín nhiệm, bầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, cụ thể là:

– Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ đến với Quốc hội và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Tôi sẽ bố trí thời gian để tiếp dân đầy đủ theo phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội; đề cao trách nhiệm, kịp thời tiếp nhận đơn thư của công dân, nghiên cứu kỹ nội dung, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết.

(Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính của MTTQ Việt Nam. Là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin hứa sẽ thực hiện thật tốt nhiệm
vụ này).

– Cùng với sự hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy được của 2 khóa đại biểu Quốc hội, tôi sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập thêm kiến thức; bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn thiếu để tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân trên các lĩnh vực (a) Ban hành Hiến pháp và các đạo luật; (b) Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; (c) Thực hiện giám sát tối cao.

 Là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến vào sự lãnh đạo chung của Đảng và Nhà nước, toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, bản thân tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến một số nội dung sau:

(1) Chính sách phát triển đồng đều kinh tế – xã hội giữa các khu vực, vùng miền; chính sách về tôn giáo, dân tộc, kiều bào để góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

(2) Quan tâm giám sát, phản biện xã hội đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (trong đó, tỉnh Nghệ An của chúng ta có 10 huyện phía Tây, gần 1 triệu người dân được hưởng lợi từ Chương trình này).

(3) Đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao thực chất vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, nhất là giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân; thật sự phát huy dân chủ, tham gia ý kiến xác đáng để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

(4) Là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương, tôi sẽ kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần kiềm chế, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

(5) Là người dân tộc thiểu số, được phân công là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi sẽ dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo để giúp đỡ người yếu thế, người còn nhiều khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với việc thực hiện tốt những cam kết trên đây, bản thân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; giữ gìn hình ảnh, tư cách người đại biểu nhân dân. Vượt qua mọi khó khăn trở ngại, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri sẽ trao gửi cho mình thông qua lá phiếu bầu cử.

Tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri để tôi có điều kiện thực hiện được dự kiến trong chương trình hành động của mình.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản