Toạ đàm khoa học “Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”

(Mặt trận) - Sáng 20/4/2021, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học “Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Toạ đàm.

Tiếp tục có nhiều đột phá trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão tại Hòa Bình

Toạ đàm khoa học “Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Đây là toạ đàm nằm trong kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề tài cấp liên Ban “Nhận thức và giải pháp xây dựng mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta trong điều kiện mới” do Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) chủ trì nghiên cứu, tham mưu.

Tham gia Toạ đàm có các đại biểu là Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Hoà Bình; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học…

Toạ đàm có ý nghĩa quan trọng giúp các nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và đại biểu phát biểu tại Tọa đàm

Các ý kiến phát biểu tại Toạ đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề như: Quan niệm, tiêu chí về mô hình và đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới; Thực trạng ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra; Các nhân tố tác động và bối cảnh, yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Những đề xuất, kiến nghị cụ thể…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản