Tin mới

UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Ngày 27/5, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động đợt cao điểm và ra Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19". Ngay sau khi phát động, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 

Theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đợt cao điểm vận động, quyên góp tiền, hiện vật tính từ ngày 1/5 đến ngày 31/8/2021. Việc phân phối tiền, hàng hóa được thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.

Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng quy định rõ việc quản lý, phân phối tiền, hiện vật. Đối với các địa phương có dịch, sau khi tiếp nhận tiền, hàng hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ các tỉnh, thành phố trao đổi, thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để triển khai mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng; hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Số kinh phí còn lại chuyển về Trung ương để tập trung mua vaccine phòng Covid-19, mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 

Đối với các địa phương không có dịch, chuyển toàn bộ số hàng hóa tiếp nhận được để hỗ trợ các địa phương có dịch và trích một phần kinh phí vận động được để hỗ trợ các địa phương có dịch và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại địa phương (nếu có); số kinh phí còn lại chuyển về Trung ương để tập trung mua vaccine phòng Covid-19; mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid-19.

Để tổ chức tiếp nhận, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp với Ban Cứu trợ cùng cấp mở tài khoản tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp sử dụng tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp phải mở sổ sách theo dõi riêng.

Trong văn bản hướng dẫn này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận có văn bản hướng dẫn các cấp đoàn, hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Cứu trợ cùng cấp để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và toàn dân nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ và chuyển về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ 

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tiền, hàng hóa thông qua Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương hoặc trường hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố sau khi triển khai hỗ trợ tại địa phương, hỗ trợ các địa phương khác mà tiền còn dư thì chuyển về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, theo các hình thức sau:

1. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền qua tài khoản tại ngân hàng:

+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Ba Đình)

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản (VNĐ): 1261 000 1122 666

Số tài khoản (USD): 1261 037 0000 666

Mã SWIFT CODE: BIDVVNX

+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở giao dịch I)

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản (VNĐ): 1201 0000 979797

Số tài khoản (USD): 1201 037 0000 123

Mã SWIFT CODE: BIDVVNX

Tại chi nhánh Sở giao dịch 1- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Lưu ý: Khi chuyển tiền, ghi rõ nội dung "Chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

2. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt:

+ Đơn vị tiếp nhận: Phòng Kế hoạch tài chính, Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại liên hệ: 0243.8256326, 0243.38256536; 0904.321.618.

3. Tiếp nhận ủng hộ hiện vật

- Đơn vị tiếp nhận: Ban Phong trào cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Liên hệ: Ông Phan Đình Cương, chuyên viên Ban Phong trào, số điện thoại: 0972.532.029; Email: dinhcuongmttw@gmail.com.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SĐT: 0904.232095, Email: vansinhlinh@gmail.com.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. SĐT: 0243.8256.327; DĐ: 0903.268.111, Email: hongthuong_tc@yahoo.com.

Toàn văn hướng dẫn tại đây

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản