Vai trò của Mặt trận trong xây dựng đồng thuận xã hội

(Mặt trận) - Ngày 19/12, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đồng thuận xã hội trong giai đoạn hiện nay” do Ban Dân chủ - Pháp luật thực hiện. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai hoạt động thi đua của Cụm thi đua lĩnh vực Y tế năm 2023

Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo Hội đồng nghiệm thu, TS Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích toàn diện những vấn đề lý luận, thực tiễn đồng thuận xã hội. Đồng thời đánh giá thực trạng về đồng thuận xã hội và vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng đồng thuận xã hội. Đề tài cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng đồng thuận xã hội.

Tại Hội nghị, Đề tài đã được các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính cấp thiết, những nội dung nghiên cứu có chiều sâu, các dẫn chứng cụ thể mang tính thời sự và đưa ra nhiều góp ý tâm huyết để nhóm nghiên cứu tham khảo và hoàn thiện đề tài, nhằm đảm bảo tính khả thi của đề tài trong thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động của Ban chủ nhiệm trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề tài.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện các nội dung được góp ý, phân tích, làm rõ bản chất đồng thuận xã hội gắn với chính sách hiện nay của Mặt trận; kết cấu các giải pháp theo nhóm phù hợp vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng đồng thuận xã hội.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá khách quan, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản