Tin mới

Vượt qua khó khăn về dịch bệnh, tổ chức Đại hội Đảng bộ theo đúng tiến độ đề ra

(Mặt trận) - Ngày 26/3, tại Hòa Bình, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, từ nội dung của Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai chỉ đạo tổ chức theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đảm bảo về điều kiện tổ chức, thời gian tiến hành và thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp, theo đó, Đại hội chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị nhân sự đang tiến hành theo đúng nguyên tắc, mục tiêu là đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Song song với đó việc chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện, nhất là nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện.

“Ban Thường vụ cấp ủy các cấp cũng quan tâm đến kiểm tra công tác tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với những tổ chức đảng còn gặp khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh, từ đó đảm bảo đúng thời gian tiến hành và thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp”, Chủ tịch Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã mang lại những bài học hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, tỉnh đã thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ, gắn với vị trí việc làm được triển khai hiệu quả; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp, có nguyện vọng nghỉ công tác, chuyển công tác, không đủ điều kiện tái cử được thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng nắm chắc tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vướng mắc, bất cập hoặc đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Từ đó, xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với những cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển gắn với tăng cường luân chuyển, điều động phân công tác để rèn luyện, thử thách.    

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc họp

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Hòa Bình cần khắc phục những khó khăn về dịch bệnh gây ra và tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là công việc quan trọng, tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác, chính vì vậy phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tỉnh Hòa Bình quan tâm đến công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp phải thực sự tác động đến các tầng lớp nhân dân, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng nhưng cũng là ngày hội lớn của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, quá trình chuẩn bị đại hội là thời điểm các phần tử xấu lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá nhiều mặt, vì vậy cả hệ thống chính trị, từ địa bàn dân cư đến xã, huyện, tỉnh, nhất là các địa bàn miền núi, khó khăn, phải hết sức quan tâm đến công tác này.

“Báo chí và các cơ quan chức năng phải huy động được lực lượng rộng rãi, đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Đối với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận, hiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuyển Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng về địa phương để tổ chức thảo luận toàn dân, chính vì vậy Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiến hành tổ chức xin ý kiến cùng với Văn kiện của tỉnh đảm bảo phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, phiên thảo luận phải được tổ chức để các đại biểu trao đổi, thảo luận thấu tình, đạt lý.

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp việc lấy ý kiến nên tổ chức theo hình thức thảo luận trực tuyến; đồng thời căn cứ tình hình cụ thể của đảng bộ để lựa chọn cách lấy ý kiến cho phù hợp, nhất là địa bàn tỉnh Hòa Bình có trên 74% đồng bào dân tộc thiếu số. Việc lấy ý kiến phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, từ đó đưa ra những đánh giá và kịch bản cho địa phương trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử, quy hoạch cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng.

“Công tác nhân sự, cần quan tâm cơ cấu đội ngũ cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số cùng với cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ. Phương án nhân sự cấp uỷ phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Trên cơ sở những kiến nghị của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo Ban Bí thư và các bộ, ngành liên quan.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản