Tin mới

Xây dựng Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đoàn kết, chuyên sâu trong công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Ngày 27/8, tại Hà Nội, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dự Đại hội Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Cùng tham dự có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Liên bang Úc

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình hành động tới gần với nhân dân hơn

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu thăm, tặng quà các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, với khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đã lãnh đạo các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ luôn được giữ vững, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục được quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tinh thần dân chủ được phát huy và thực hiện tốt.

Quang cảnh Đại hội 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, kết quả đạt được của Chi bộ đã được đánh giá toàn diện, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện thành công các kế hoạch, đặc biệt là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chi ủy và mỗi cán bộ, đảng viên của Ban Dân chủ - Pháp luật, Chi bộ đã triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ trước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trong đó, Chi bộ đã lãnh đạo, động viên cán bộ, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo cơ quan, với Đảng ủy về những vấn đề cần thiết và cấp thiết; hoàn thành và đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ phát sinh.

 
Đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội 

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, trong nhiệm kỳ sắp tới, Chi ủy, lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên trong Chi bộ cần phải đoàn kết, nỗ lực, tự chủ, sáng tạo, cố gắng và quyết tâm cao hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Trong đó, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Về nội dung này, Đảng đoàn, Ban Thường trực sẽ tiếp tục lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Chi bộ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, Chi ủy Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, chất lượng hoàn thành công việc cần được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, cần kiên quyết xử lý theo quy định những cá nhân không chấp hành hoặc đi ngược lại với quyết định của tập thể.

Bên cạnh đó, Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chủ động đi đầu trong việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và MTTQ Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để từng cán bộ, đảng viên hiểu thấu, nắm vững để cụ thể hóa tốt nhất trong công tác tham mưu.

 
Đảng viên trong chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu lưu ý, ngay sau Đại hội, Chi bộ cần xây dựng kế hoạch để triển khai kế hoạch trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ tới; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, đề ra những giải pháp nghiên cứu có tính khả thi, thiết thực, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và nghị quyết của Chi bộ đã đề ra; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề nền nếp; các đảng viên trong Chi bộ phải không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu được giao, dành thời gian cho việc nghiên cứu, học hỏi, phát huy tối đa hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, hướng đến hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội tặng hoa chia tay Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy và Phó Bí thư Chi bộ. Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025
 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản