Tin mới

Xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ và ngày càng vững mạnh

(Mặt trận) - Ngày 28/7, tại Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cùng tham dự có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Làm sâu sắc hơn nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Tôn giáo đã tích cực phối hợp với lãnh đạo Ban chuyên môn để lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; tổ chức thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, các quy định, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt của chi bộ.

Chi bộ Ban Tôn giáo luôn bám sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Ban và cơ quan, phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Tôn giáo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, kết quả đạt được của Chi bộ đã được đánh giá toàn diện, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo; công tác chuyên môn được Chi bộ Ban Tôn giáo lãnh đạo hiệu quả, từ đó mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban Tôn giáo sẽ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Ban chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ cơ quan. Đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan, Kế hoạch công tác hàng năm của Ban chuyên môn, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng đoàn và Ban Thường trực về nâng cao chất lượng công tác tôn giáo của Mặt trận.

Đảng viên trong chi bộ tiến hành bỏ phiếu

Nhấn mạnh tới những nhiệm vụ cần triển khai trong công tác tôn giáo thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, mỗi đảng viên phụ trách lĩnh vực này phải nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sự sâu sát, gắn bó, nắm bắt tình hình tôn giáo, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo để từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đúng và trúng, đáp ứng được sự kỳ vọng của bà con theo đạo.

Đồng thời, mỗi đảng viên cần ý thức được vai trò của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có những giải pháp phù hợp, đặc thù để giúp MTTQ Việt Nam phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành làm tốt chức năng, nhiệm vụ này.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị, Chi bộ Ban Tôn giáo tiếp tục lãnh đạo công tác chuyên môn trong việc phối hợp giữa Ban Tôn giáo với các ban chuyên môn trong Cơ quan, nắm vững nội dung trọng tâm công việc; tiếp tục tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để có những hình thức tăng cường tiếp xúc giữa Mặt trận với bà con theo đạo, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tôn giáo trong hoạt động này.

Đồng thời, Chi bộ Ban Tôn giáo tiếp tục duy trì các buổi sinh hoạt chuyên đề, quán triệt yêu cầu về tự tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường công tác giám sát với đảng viên trong chi bộ, xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ và ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025
 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản