Tin mới

Xây dựng chi bộ vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác Đối ngoại và Kiều bào

(Mặt trận) - Ngày 15/8, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã tham dự Đại hội Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029

Quang cảnh Đại hội 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định Điều lệ, Cương lĩnh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt; hoạt động của Chi bộ luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào cũng tích cực phối hợp với lãnh đạo ban chuyên môn để lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nội bộ Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất; thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chi bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tích cực trong công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng.

Cùng với đó, Đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng đã được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, kết quả đạt được của Chi bộ đã được đánh giá toàn diện, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện thành công kế hoạch hoạt động đối ngoại của UBTƯ MTTQ Việt Nam, tăng cường kết nối, đoàn kết bà con kiều bào, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, khắc phục những khó khăn của đại dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, sáng tạo trong công việc, chủ động trong xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, linh hoạt giữa các hình thức trực tiếp và trực tuyến để kết nối bà con kiều bào, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tin cậy, hiệu quả.

Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm cao trong công tác tham mưu; công tác đối ngoại cần đi vào chiều sâu, tạo dấu ấn tình cảm đặc biệt với đối tác và bạn bè quốc tế.

 

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng đề nghị, Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào sẽ tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đoàn kết trên tinh thần cùng nhau đóng góp, xây dựng vì mục tiêu chung để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Chi bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban, nhất là việc tham mưu các nội dung công tác cho Đảng đoàn, Ban Thường trực, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phối hợp với lãnh đạo ban, phát huy vai trò của công đoàn Ban, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Ông Từ Thành Huế, Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 
Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Chi bộ Ban Đối ngoại và Kiều bào 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản